Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z udostępnionych dróg leśnych

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 3 lutego 2020 roku w obszarze administrowanych przez nas lasów, zostały uregulowane zasady poruszania się po drogach leśnych oraz drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego.

Przepisy regulują następujące dokumenty:

  • Zarządzeniem nr 7/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin wprowadzono do stosowania Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karwin, który ustala zasady poruszania się pojazdami po drogach leśnych przez osoby uprawnione, wymienione w art. 29 ust. 3 ustawy o lasach.

Należy wiedzieć, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest dla wszystkich użytkowników jedynie po drogach publicznych. Natomiast drogami leśnymi tylko wówczas, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

W obszarze Nadleśnictwa Karwin znaczna część dróg leśnych została w 2017 roku udostępniona do ruchu publicznego i odpowiednio oznakowana. Zasady dotyczące poruszania się pojazdami po drogach udostępnionych do ruchu publicznego zostały określone w:

  • Regulaminie korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Karwin wprowadzonym Zarządzeniem nr 8/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin z dnia 03.02.2020 r.

Co więcej informujemy, że do końca bieżącego roku Nadleśnictwo Karwin przeprowadzi weryfikację istniejącej sieci dróg udostępnionych, opracuje projekty organizacji ruchu dla poszczególnych dróg oraz uzupełni ich oznakowanie w oparciu o wytyczne opracowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. 

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin nr 7/2020 oraz Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin nr 8/2020 dostępne są, jako załączniki na dole strony.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Nasze lasy

O tym, jakie gatunki drzew tworzą lasy Nadleśnictwa Karwin, decydują przede wszystkim trudne warunki przyrodnicze. Charakterystyczną cechą krajobrazu są wydmy śródlądowe, na których wykształciły się siedliska borowe, przeważnie ubogie. Teren urozmaicają występujące gdzieniegdzie międzywydmowe mokradła, torfowiska oraz jeziora.

Mała ilość opadów atmosferycznych powoduje, że niewiele gatunków wytrzymuje takie realia. Drzewostany tworzy przede wszystkim sosona. Pozostałe gatunki, takie jak brzoza, dąb, olsza, świerk i buk, spotyka się znacznie radzeij.

Nadleśnictwo Karwin obejmuje obszar około 23 586 ha.
W skład jednostki wchodzi trzynaście leśnictw: Ustronie, Grotów, Sosnówka, Odyniec, Lubiatów, Irena, Wilcze Doły, Solecko, Kościelec, Bukowo, Kalinówek, Lipki Wielkie, Gościnowo oraz Szkółka Leśna w Gościmiu.