Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z udostępnionych dróg leśnych

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 3 lutego 2020 roku w obszarze administrowanych przez nas lasów, zostały uregulowane zasady poruszania się po drogach leśnych oraz drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego.

Przepisy regulują następujące dokumenty:

  • Zarządzeniem nr 7/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin wprowadzono do stosowania Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Karwin, który ustala zasady poruszania się pojazdami po drogach leśnych przez osoby uprawnione, wymienione w art. 29 ust. 3 ustawy o lasach.

Należy wiedzieć, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest dla wszystkich użytkowników jedynie po drogach publicznych. Natomiast drogami leśnymi tylko wówczas, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

W obszarze Nadleśnictwa Karwin znaczna część dróg leśnych została w 2017 roku udostępniona do ruchu publicznego i odpowiednio oznakowana. Zasady dotyczące poruszania się pojazdami po drogach udostępnionych do ruchu publicznego zostały określone w:

  • Regulaminie korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Karwin wprowadzonym Zarządzeniem nr 8/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin z dnia 03.02.2020 r.

Co więcej informujemy, że do końca bieżącego roku Nadleśnictwo Karwin przeprowadzi weryfikację istniejącej sieci dróg udostępnionych, opracuje projekty organizacji ruchu dla poszczególnych dróg oraz uzupełni ich oznakowanie w oparciu o wytyczne opracowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. 

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin nr 7/2020 oraz Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin nr 8/2020 dostępne są, jako załączniki na dole strony.