Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Karwin - Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2002r., ustanowiono dwadzieścia pięć użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 132,21 ha położonych głównie na śródleśnych łąkach i torfowiskach niegdyś użytkowanych rolniczo, a obecnie będących miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt z ciekawą, często unikatową roślinnością.