Wydawca treści Wydawca treści

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Puszcza Notecka siłami własnych mięśni

Puszcza Notecka siłami własnych mięśni

W Światowym Dniu Turystyki zapraszamy na spotkanie z Dominikiem Wieczorkiewiczem pt. „Puszcza Notecka siłami własnych mięśni”. Autor tak zaprasza na swoją prelekcję:

"Puszcza Notecka szczyci się mniejszą gęstością zaludnienia niż Bieszczady. Położna pomiędzy rzekami Wartą i Notecią jest drugim co do wielkości, zwartym lasem Europy Środkowej. Nazywana „Krainą Tysiąca Grzybów”, każdej jesieni staje się rajem dla amatorów zbieractwa runa leśnego. Puszcza Notecka sprzyja realizacji turystyki kwalifikowanej: bieganiu, przejażdżkach na rowerze, wyprawach nordic walking oraz rekreacji wodnej. Prelekcja jest relacją z autentycznej podróży Dominika Wieczorkiewicz na hulajnodze w towarzystwie wiernego psa Gapcia, wokół Puszczy Noteckiej. Podczas nietypowej wycieczki przeniesiemy się do miejsca urodzin Syzyfa z Puszczy Noteckiej, serca Puszczy Noteckiej w Białej, przepłyniemy Wartę promem wodnym w Zatomiu. Ponadto odwiedzimy cmentarzysko kurhanowe w Lipkach Wielkich, kilka cmentarzy ewangelickich, Izbę Edukacji Leśnej w Dobrojewie, Pałac Modrzewiowy w Goszczanowie oraz liczne miejsca odpoczynku, postojowe i biwakowe oraz urokliwe leśne ostępy. Wystąpienie zostanie urozmaicone anegdotami z codziennej pracy leśnika, związanego z Nadleśnictwem Karwin przeszło 11 lat. Zapraszam serdecznie".