Wydawca treści Wydawca treści

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

POWSTAJE ZESPÓŁ LOKALNEJ WSPÓŁPRACY W NADLEŚNICTWIE KARWIN

POWSTAJE ZESPÓŁ LOKALNEJ WSPÓŁPRACY W NADLEŚNICTWIE KARWIN

Serdecznie zapraszamy do powstającego Zespołu Lokalnej Współpracy przy Nadleśnictwie Karwin. Chcesz być w zespole, daj nam znać, wyślij zgłoszenie lub zadzwoń.

Zapraszamy mieszkańców, turystów, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, społeczności non-profit i wszystkich zainteresowanych stanem lasów, do aktywnej współpracy w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).

Zespół Lokalnej Współpracy będzie doradzał Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, podczas tworzenia planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Karwin na lata 2025-2034, w sprawach dotyczących lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Zadaniem Zespołu będzie rozpoznanie oczekiwań lokalnych społeczności co do funkcji otaczających je lasów, wyznaczenie lasów o zwiększonej funkcji społecznej, kształtowanie świadomości przyrodniczej (ekologicznej) społeczeństwa. Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl do dnia 06.11.2023 roku do godz. 15:00. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod numerem (95) 762 05 90 lub bezpośredniego w siedzibie Nadleśnictwa Karwin, ul. Pierwszej Brygady 18; 66-530 Drezdenko.

Koordynatorem Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) przy Nadleśnictwie Karwin jest Pani Aleksandra Ruszkiewicz, tel. 95 762 05 90 wew. 219; tel. kom. 607802289, adres e-mail: a.ruszkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

Regulamin pracy Zespołu Lokalnej Współpracy w Nadleśnictwie Karwin oraz informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych (klauzula RODO) znajduje się w załącznikach na dole strony.