Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Karwin znajduje się pięć rezerwatów przyrody:

- „Lubiatowskie Uroczyska"  został utworzony w 2000 roku na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego. Jest rezerwatem krajobrazowym częściowym o powierzchni 188,42 ha, z czego 65,99 ha stanowi jezioro Lubiatówko. Powołany został dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, a także ochrony biotopu ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.
Rezerwat znajduje się około 14 km od miejscowości Drezdenko, gdzie mieści się siedziba Nadleśnictwa Karwin, a także około 3 km od wsi Gościm. Rezerwat został udostępniony dla ruchu turystycznego, w tym celu stworzono leśną ścieżkę edukacyjną.

- ,,Łabędziniec''  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem faunistycznym częściowym o powierzchni 2,90 ha, obejmującym pięć malowniczo położonych wysp na jeziorze Lubiatówko, w Leśnictwie Solecko. Przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego, a w szczególności łabędzia niemego, czapli siwej, żurawia, kormorana czarnego.

- ,,Czaplenice''  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem leśnym częściowym o powierzchni 7,59 ha, położonym na półwyspie pomiędzy jeziorem Solecko a Lubiatówko, w Leśnictwie Solecko. Pierwotnym celem ochrony było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia z kolonią czapli siwej. W 2002 roku obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego stwierdzono zmianę głównego przedmiotu ochrony na zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenie.

  - „Czaplisko"  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem leśnym częściowym o powierzchni 2,85 ha, położonym na zachodnim brzegu jeziora Łąki, w Leśnictwie Kościelec.
Pierwotnym przedmiotem ochrony było zachowanie miejsca występowania kolonii lęgowej czapli siwych, które gniazda założyły w koronach starych sosen. Z czasem  ptaki opuściły to miejsce. Obecnym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia, 

 - ,,Goszczanowskie Źródliska''  został utworzony zarządzeniem nr 17/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.  Jest rezerwatem leśnym o powierzchni 22,61 ha, obejmującym południowy brzeg Stawu Goszczanowskiego na odcinku ok. 2,4 km, strome zbocza oraz leżące w części wschodniej: bagna i suche wrzosowiska. Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych - łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie, hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Czysta Puszcza Notecka - przynieś śmieci, zabierz książkę

Czysta Puszcza Notecka - przynieś śmieci, zabierz książkę

Spotkajmy się już 17 września 2022 roku w Gościmiu, podczas społecznej akcji sprzątania lasu. Każdy uczestnik w zamian za worek śmieci zebranych w lesie, otrzyma książkę dla dzieci. Działamy dla zrównoważonego rozwoju w myśl zasady, że odpowiedzialność za lasy leży po naszej stronie. Nadszedł czas kiedy możemy to realnie udowodnić. W trakcie wydarzenia przewidziano otwarte warsztaty „Zero Waste” dla dzieci oraz coaching ograniczenia produkcji odpadów.

Miejsce: Leśna Wiata Edukacyjna w Gościmiu.

Harmonogram godzinowy oraz program wydarzenia:

9.00 – otwarcie wydarzenia „Czysta Puszcza Notecka – przynieś śmieci, zabierz książkę”.

9.00 – 16.00 – przyjdź do Leśnej Wiaty Edukacyjnej w Gościmiu. Odbierz pusty worek na śmieci oraz rękawiczki. W zamian za każdy pełen worek śmieci, otrzymasz książkę dla dzieci. Ponadto w obrębie Leśnej Wiaty Edukacyjnej przez cały czas dla uczestników będzie dostępny nasz pracownik Dominik Wieczorkiewicz. Autor książek podróżniczych dla dzieci: „Hulajnogą przez Smoczą Wyspę” i „Hulajnogą przez Szczęśliwą Arabię”. Możesz go zapytać jak napisać książkę? Jak wygląda proces wydawniczy? Co to znaczy, że ktoś ma „lekkie pióro?” Albo otrzymać autograf.

12.00-14.00 – warsztaty „Zero Waste” oraz coaching ograniczenia produkcji odpadów – studio kulinarne „Let`s Cook Gorzów Wielkopolski”.

14.30-15.00 – warsztaty kulinarne, ognisko i poczęstunek dla uczestników wydarzenia - „Let`s Cook Gorzów Wielkopolski”.

16.00 – ewaluacja, podziękowania, oficjalne zakończenie wydarzenia.

Co ważne:

- jeśli zamierzasz uczestniczyć w warsztatach „Zero Waste” daj nam wcześniej znać na adres: d.wieczorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

- wydarzenie odbędzie się niezależnie od panujących tego dnia warunków pogodowych.

- wydarzenie jest bezpłatne.