Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

W obszarze Nadleśnictwa Karwin mieści się pięć rezerwatów przyrody:

Rezerwat przyrody ,,Czaplenice”
Powierzchnia: 7,59 ha
Lokalizacja: obręb leśny: Karwin, Leśnictwo Sosnówka, powiat: strzelecko-drezdenecki, gmina Drezdenko. Rezerwat znajduje się około 14 km od miejscowości Drezdenko, także około 3 km od wsi Gościm.
Akt prawny: Zarządzenie Nr 48/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czaplenice" (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2011 r. Nr 81, poz. 1580).
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia.

Rezerwat przyrody ,,Łabędziniec”
Powierzchnia: 2,90 ha
Lokalizacja: obręb leśny: Karwin, Leśnictwo Sosnówka, powiat: strzelecko-drezdenecki, gmina Drezdenko. Rezerwat znajduje się około 14 km od miejscowości Drezdenko,  także około 3 km od wsi Gościm.
Akt prawny: Zarządzenie Nr 17/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łabędziniec" (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 1532).
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego.

Rezerwat przyrody ,,Lubiatowskie Uroczyska”
Powierzchnia: 127,54 ha
Lokalizacja: obręb leśny: Karwin, Leśnictwo Sosnówka, Solecko, powiat: strzelecko-drezdenecki, gmina Drezdenko. Rezerwat znajduje się około 14 km od miejscowości Drezdenko,  także około 3 km od wsi Gościm.
Akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lubiatowskie Uroczyska" (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2020 r. poz. 1144).
Cele ochrony: zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe śródlądowego zbiornika wodnego o naturalnej genezie oraz zbiorowisk leśnych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt, a także utrzymanie ciągłości spontanicznie zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych na obszarze rezerwatu.

Rezerwat przyrody ,,Czaplisko”
Powierzchnia: 2,85 ha
Lokalizacja: obręb leśny: Karwin, Leśnictwo Solecko, powiat: strzelecko-drezdenecki, gmina Drezdenko. Rezerwat znajduje się około 15 km od miejscowości Drezdenko, a także około 5 km od wsi Gościm.
Akt prawny: Zarządzenie Nr 46/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czaplisko"  (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2011 r. Nr 81, poz. 1578).
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia.

Rezerwat przyrody ,,Goszczanowskie Źródliska im. prof. Ludwika Lipnickiego”
Powierzchnia: 22,74 ha
Lokalizacja: obręb leśny: Karwin, Leśnictwo Kościelec, Bukowo, powiat: strzelecko-drezdenecki, gmina Drezdenko. Rezerwat znajduje się około 1 km od wsi Goszczanowo.
Akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Goszczanowskie Źródliska im. prof. Ludwika Lipnickiego” (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2022 r. poz. 1135).
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe ekosystemu leśnego o cechach naturalnych wraz z charakterystycznymi gatunkami roślin i zwierząt, także utrzymanie ciągłości spontanicznie zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych na obszarze rezerwatu