Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Czysta Puszcza – przynieś śmieci, zabierz książkę

Czysta Puszcza – przynieś śmieci, zabierz książkę

W sobotę 17 września 2022 roku, Gościm stał się gospodarzem interesującego wydarzenia: „Czysta Puszcza – przynieś książkę, zabierz śmieci”.  Mimo nie najlepszej tego dnia aury pogodowej od wczesnych godzin porannych Leśną Wiatę Edukacyjną odwiedzili uczestnicy w celu pobrania worków na śmieci oraz rękawiczek. Przybywały całe rodziny. Większość ludzi wróciła przed godziną 12, aby wziąć czynny udział w warsztatach „Zero Waste – nie marnuj” przeprowadzonych przez Studio Kulinarne Let`s Cook z Gorzowa Wielkopolskiego, ale po kolei.

Każdy uczestnik, który przyniósł pełen worek śmieci w ramach pchlego targu, otrzymał książkę literatury dziecięcej. Postawa proekologiczna lokalnego społeczeństwa przerosła nas. Tego dnia zebraliśmy kilkadziesiąt worków na śmieci, zapełniając po brzegi dwa kontenery. Niestety ilość odpadów komunalnych w lasach była bardzo duża. Zapewne nie udało nam się wyzbierać wszystkich śmieci, ale dzięki spotkaniu zaznajomiliśmy się z problemem zalegających odpadów, degradujących środowisko leśne. Książka w zamian za worek śmieci to kamień milowy, który nie jest jednorazową inicjatywą. Uczestnicy jednogłośnie uznali, że będą oczyszczać lasy przy każdej możliwej okazji. W trakcie dnia pełnego wrażeń od godziny 10 do 12 dla przybyłych gości przewidziano spotkanie autorskie z pracownikiem Nadleśnictwa Karwin, Dominikiem Wieczorkiewiczem, autorem dwóch książek dla dzieci. Uczestnicy pytali leśnika jak napisać książkę, czy długo trwa proces wydawniczy oraz jak kształtuje się poziom czytelnictwa w Polsce? Pojawiły się tematy około literackie, nawiązujące do wpływu naszej nadkonsumpcji na rośliny i zwierzęta świata. W samo południe,  rozpoczął się punkt kolimacyjny programu, czyli warsztaty „Zero Waste”. Uczestniczyło w nich ponad czterdzieści osób. Pierwszą aktywnością było przygotowanie kwiatów z wytłaczanek po jajkach oraz łodyg z metalowych elementów znajdujących się w opakowaniach z żywnością. Drugą zaś stworzenie świeczników ze słoików po ketchupie i musztardzie, przyozdobionych odpadami po codziennej konsumpcji. Aktywności nawiązywały do idei drugie życie śmieci. Uczestnicy mogli odnaleźć ukrytą wartość przedmiotów, które zazwyczaj znajdują swoje miejsce w przydomowym śmietniku. Druga część warsztatów była typowo kulinarna. Odbiorcy przygotowali włoskie bruschetty  z wykorzystaniem czerstwych bułek, zwiędniętych roślin lub tych dziko rosnących w lokalnych warunkach środowiskowych. Warsztaty kulinarne zaabsorbowały uwagę wszystkich uczestników. W trakcie popisów kucharskich rozmawialiśmy o potrzebie niemarnowania jedzenia oraz freeganizmie jako idei oszczędności pokarmu. Końcowym efektem pracy były pyszne włoskie kanapki, które zjedliśmy ze smakiem. Na zakończenie odbyła się ewaluacja. Przy ognisku rozmawialiśmy o niebywale istotnej roli poprawnej segregacji odpadów, potrzebie ograniczenia konsumpcji oraz oszczędności wody. Wyśmienite nastroje towarzyszyły momentowi pożegnania. Obiecaliśmy sobie, że spotkamy się za rok, ale do tego czasu będziemy regularnie sprzątać środowisko naturalne.