Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Czysta Puszcza Notecka - przynieś śmieci, zabierz książkę

Czysta Puszcza Notecka - przynieś śmieci, zabierz książkę

Spotkajmy się już 17 września 2022 roku w Gościmiu, podczas społecznej akcji sprzątania lasu. Każdy uczestnik w zamian za worek śmieci zebranych w lesie, otrzyma książkę dla dzieci. Działamy dla zrównoważonego rozwoju w myśl zasady, że odpowiedzialność za lasy leży po naszej stronie. Nadszedł czas kiedy możemy to realnie udowodnić. W trakcie wydarzenia przewidziano otwarte warsztaty „Zero Waste” dla dzieci oraz coaching ograniczenia produkcji odpadów.

Miejsce: Leśna Wiata Edukacyjna w Gościmiu.

Harmonogram godzinowy oraz program wydarzenia:

9.00 – otwarcie wydarzenia „Czysta Puszcza Notecka – przynieś śmieci, zabierz książkę”.

9.00 – 16.00 – przyjdź do Leśnej Wiaty Edukacyjnej w Gościmiu. Odbierz pusty worek na śmieci oraz rękawiczki. W zamian za każdy pełen worek śmieci, otrzymasz książkę dla dzieci. Ponadto w obrębie Leśnej Wiaty Edukacyjnej przez cały czas dla uczestników będzie dostępny nasz pracownik Dominik Wieczorkiewicz. Autor książek podróżniczych dla dzieci: „Hulajnogą przez Smoczą Wyspę” i „Hulajnogą przez Szczęśliwą Arabię”. Możesz go zapytać jak napisać książkę? Jak wygląda proces wydawniczy? Co to znaczy, że ktoś ma „lekkie pióro?” Albo otrzymać autograf.

12.00-14.00 – warsztaty „Zero Waste” oraz coaching ograniczenia produkcji odpadów – studio kulinarne „Let`s Cook Gorzów Wielkopolski”.

14.30-15.00 – warsztaty kulinarne, ognisko i poczęstunek dla uczestników wydarzenia - „Let`s Cook Gorzów Wielkopolski”.

16.00 – ewaluacja, podziękowania, oficjalne zakończenie wydarzenia.

Co ważne:

- jeśli zamierzasz uczestniczyć w warsztatach „Zero Waste” daj nam wcześniej znać na adres: d.wieczorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

- wydarzenie odbędzie się niezależnie od panujących tego dnia warunków pogodowych.

- wydarzenie jest bezpłatne.