Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Danych Osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Nadleśnictwie Karwin odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)  nazywanego dalej RODO.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin z siedzibą w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko, tel.: +48 95 762 05 90 , fax: +48 95 762 00 35, adres e-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator).

Inspektor Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek; w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie +48 91 432 87 12

Uwaga! Dokumenty aplikacyjne do pracy złożone, pomimo braku trwającego procesu rekrutacyjnego są:
1) w przypadku otrzymania oryginałów dokumentów urzędowych odsyłane do osoby, której dokumenty dotyczą lub
2) niszczone bez informowania osoby aplikującej. W celu dochowania należytej staranności w zakresie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w załączeniu zamieściliśmy informacje o polityce prywatności.

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Karwin dostępnych w materiałach do pobrania poniżej: