Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Karwin umiejscowione są dwa Obszary chronionego krajobrazu:

OChK - ,,4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci”, obszar o powierzchni 31 766,30 ha (obejmuje 373,37 ha powierzchni obszaru na terenie Nadleśnictwa Karwin).
Akt prawny: Uchwała NR XLII/625/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2018 r. poz. 505).

 

OChK - ,,6 – Pojezierze Puszczy Noteckiej”, obszar o powierzchni 10 769,60 ha (obejmuje 9 038,99 ha powierzchni obszaru na terenie Nadleśnictwa Karwin).
Akt prawny: Uchwała NR XLI/589/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Puszczy Noteckiej” (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2022 r. poz. 842).