Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Karwin
Nadleśnictwo Karwin
(095) 76-20-590
(095) 762-10-35

ul. Pierwszej Brygady 18 66-530 Drezdenko

Nadleśniczy
Włodzimierz Rocławski
(095) 76-20-590 wew. *121
p.o. Zastępcy Nadleśniczego
Aleksandra Ruszkiewicz
(095) 76-20-590 wew. *311
Główna Księgowa
Agnieszka Pensiek
(095)76-20-590 wew. *611
Inżynier Nadzoru
Karol Kaczmarek
(095) 76-20-590 wew. *218

Dział Gospodarki Leśnej

Natalia Stando
Specjalista Służby Leśnej zajmująca się sprawami związanymi z hodowlą lasu
Tel.: (095)76-20-590 wew. *332
Joanna Kapiczak
Specjalista Służby Leśnej zajmująca się sprawami związanymi z ochroną lasu
Tel.: (095)76-20-590 wew. *333
Artur Rudkiewicz
Specjalista Służby Leśnej zajmujący się sprawami związanymi z użytkowaniem lasu
Tel.: (095)76-20-590 wew. *336
Adam Kuchowicz
Specjalista Służby Leśnej zajmujący się sprawami związanymi ze sprzedażą drewna
Tel.: (095)76-20-590 wew. *335
Dariusz Kapiczak
Starszy specjalista Służby Leśnej zajmujący się sprawami w zakresie stanu posiadania, BHP oraz gospodarki łowieckiej
Tel.: (095)76-20-590 wew. *337

Dział Finansowo-Księgowy

Zuzanna Knapska
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *612
Katarzyna Antczak
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *613
Anna Drozd
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *614
Beata Kościelniak
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *615
Beata Kudłacik
Księgowa
Tel.: (095)76-20-590 wew. *600

Stanowisko ds pracowniczych

Paulina Frost
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: (095)76-20-590 wew. *131

Administrator SILP

Piotr Dalidowicz
Specjalista Służby Leśnej zajmujący się sprawami związanymi z obsługą systemów informatycznych
Tel.: (095)76-20-590 wew. *571

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Dariusz Kościelniak
Sekretarz
Tel.: (095)76-20-590 wew. *671
Patrycja Rój
Sekretariat
Tel.: (095)76-20-590 wew. *100
Paulina Mela
Specjalista ds. administracji
Tel.: (095)76-20-590 wew. *675
Marta Sznajder
Referent ds. administracji
Tel.: (095)76-20-590 wew. *674
Tomasz Czekajło
Specjalista
Tel.: (095)76-20-590 wew. *672

Stanowisko ds. edukacji i turystyki

Dominik Wieczorkiewicz
Specjalista Służby Leśnej zajmujący się sprawami związanymi z edukacją przyrodniczo-leśną oraz turystycznym zagospodarowaniem lasu
Tel.: (095)76-20-590 wew. *681

Posterunek Straży Leśnej

Przemysław Grześkowiak
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: (095)76-20-590 wew. *221
Michał Kaczmarek
Strażnik leśny
Tel.: (095)76-20-590 ewe.*211