lista aktualności lista aktualności

LAS NIE JEST MIEJSCEM DLA ŚMIECI

Las według definicji jest najbardziej złożonym systemem lądowym na Ziemi, w którym współżyją wzajemnie na siebie oddziaływające zróżnicowane organizmy zwierzęce i roślinne (https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/las/ ,wgląd: 1 sierpnia 2023 roku). Oznacza to, żew lesie miejsce do życia odnalazły różnorodne trawy, turzyce, drzewa, krzewy, byliny, mchy, porosty oraz niezliczone ilości owadów, ssaki, ptaki, gady oraz płazy. W ogromnej mieszaninie, istot żywych absolutnie nie ma miejsca na ludzkie śmieci. Odpady komunalne stały się zmorą polskich lasów. Na nic zdały się prośby o niewyrzucanie śmieci do lasu. Organizacja reportażu wraz z TVP Gorzów Wielkopolski (https://gorzow.tvp.pl/69967670/nadlesnictwo-karwin-edukuje-nt-szkodliwosci-odpadow-zalegajacych-w-lasach , wgląd: 1 sierpnia 2023 roku) oraz opublikowany na łamach naszej strony internetowej wyrok nakazowy (https://karwin.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci1/-/asset_publisher/1M8a/content/plaga-smieci-samochodowych wgląd: 1 sierpnia 2023 roku) dla uchwyconego przez pracowników Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Karwin śmieciarza nie przyniosły oczekiwanych skutków. Wprawdzie działania edukacyjne oraz potępienie zaśmiecających przez społeczeństwo przyczyniły się do wielu zauważalnych, pozytywnych postaw proekologicznych w społeczeństwie. Nadal największym problemem były odpady komunalne pozostawiane w miejscach postoju pojazdów mechanicznych. Podczas segregacji odpadów znajdowaliśmy najróżniejsze, często wartościowe rzeczy. Wśród nich prym wiodły narzędzia wykorzystane podczas remontów gospodarstw domowych, elektronika oraz części karoserii samochodowych. Dawniej wspólnie ze Szkołą Podstawową w Rąpinie organizowaliśmy konkurs „Drugie życie śmieci”, który pokazywał jak znalezione w lesie odpady, udało się ponownie wykorzystać. Uczniowie potrafili wykonać z nich zabawki, pojemniki na przyrządy szkolne czy narzędzia ogrodowe.

Niedawno zdecydowaliśmy się systematycznie rezygnować z pojemników na śmieci w miejscach postojów pojazdów. W pierwszej kolejności usunęliśmy kosze w pięciu lokalizacjach (okolice miejscowości Trzebicz Nowy, Gościm i Rąpin). Po zabraniu pojemników ilość odpadów komunalnych się zmniejszyła. Co prawda nadal spotykamy podrzucone pełne worki, na szczęście są to zdarzenia relatywnie rzadkie, które jak przypominamy, podlegają karze grzywny. Otrzymaliśmy również kilka telefonów ze skargami w związku z brakiem pojemników. Jednakże podczas rozmów trudno było nam ustalić, kto jest odbiorcą pojemników na śmieci w miejscach postoju pojazdów, skoro odwiedzający las turyści z reguły stosują się do zasady „zabierz śmieci ze sobą”. Usunięcie pojemników na śmieci niesie za sobą realizację celu edukacyjnego. Otóż odpady komunalne znajdujące się w środowisku przyrodniczym nie są bezosobowe. Zostały dostarczone przez człowieka do lasu i stanowią realne zagrożenie dla zwierząt i roślin.W najbliższej przyszłości zamierzamy usunąć kosze na śmieci w miejscach postoju pojazdów w Lubiatowie, Grotowie, Goszczanowie i Dobrojewie. Docelowo w obszarze Nadleśnictwa Karwin znikną pojemniki we wszystkich miejscach postoju pojazdów. Miejscami, gdzie docelowo pozostaną kosze na śmieci dla turystów będą: Leśna Wiata Edukacyjna w Gościmiu, punkt odpoczynku przy ciągu rowerowym relacji Drezdenko-Gościm oraz Izba Edukacji Leśnej
w Dobrojewie.