lista aktualności lista aktualności

Plaga śmieci samochodowych

Na terenie Nadleśnictwa Karwin co raz częściej spotykane są nielegalne wysypiska śmieci z odpadami pochodzącymi z demontażu pojazdów. Wśród leśnego krajobrazu: zwierząt, drzew, roślin leśnicy spotykają liczne plastiki, części karoserii samochodowej czy elementy układów mechanicznych. Odpady negatywnie wpływają na środowisko leśne trwale niszcząc drzewa, rośliny runa leśnego (grzyby, borówki) oraz tworzą poważne zagrożenie dla zwierząt. W poprzednich latach sieć obiegły zdjęcia ukazujące borsuka, którego pysk utkwił w puszcze aluminiowej. Część zwierząt zaplatanych w gąszcz śmieci udaje się uratować, jednak niektóre z nich spotyka śmierć.

Pozostałości części samochodowych bywają również celowo podpalane. Takie działanie jest powodem nadmiernego zanieczyszczania powietrza, gleby oraz niejednokrotnie bywa przyczyną pożaru lasu. Nielegalne wyrzucanie śmieci przez człowieka na tak dużym obszarze jest trudne do wykrycia. Jednak uchwyceni sprawcy podlegają odpowiedzialności karnej. Strażnicy leśni wspólnie z policją ustalili sprawcę, który został postawiony przed sądem. W tej sprawie zapadł wyrok, który obciążył sprawcę grzywną i kosztami uprzątnięcia oraz utylizacji odpadów (skan znajduje się w zdjęciach do artykułu).

Nadleśnictwo Karwin w roku 2020 na cele związane z uprzątnięciem śmieci (sprzątaniem, wywozem, utylizacją) przeznaczyło ponad 60 tysięcy złotych. Staramy się uprzątać odpady komunalne jak najszybciej, aby w najmniejszym stopniu zagrażały środowisku przyrodniczemu. Zwracamy się z prośbą o postawy proekologiczne i nie wyrzucanie śmieci do lasu. Las jest naszym wspólnym dobrem.