Wydarzenia Wydarzenia

Rajd Rowerowy "Na Szagę przez Puszczę" Notecką

Puszcza Notecka nazywana w przeszłości Wielkim Lasem (Silva Magna) kryje jeszcze wiele tajemnic. Czy?

Wiecie kim jest Pan Paweł "Syzyf z Puszczy Noteckiej'?
Gdzie znajduje się serce Puszczy Noteckiej?
Jak nazywa się największa opustoszała wieś Puszczy Noteckiej?
Ile wilków zamieszkuje Puszczę Notecką?

Przez dwa dni przejedziemy rowerami ponad 140 km po niemal bezludnych leśnych ostępach śladami dawnych linii kolejowych,  traktów czy śródleśnych osad, po których dzisiaj pozostały już tylko nazwy. Poczujmy razem magię i rozległość tego lasu – przez wydmy do jezior.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu Rajdu. Regulamin dostępny jest poniżej, w sekcji "Materiały do pobrania"
 2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsza rejestracja internetowa:
  * Formularz dostępny na stronach internetowych wszystkich współorganizujących  imprezę nadleśnictw w terminie 19.08.2019-25.08.2019 r. z limitem 15 osób dla mieszkańców z terenu każdego nadleśnictwa.
  Opłatę startową w kwocie 50 zł od osoby należy uiścić do dnia 27.08.2019 r.
  * Zgłoszenia uczestnictwa od osób zamieszkujących poza terenami nadleśnictw wchodzących w skład LKP Puszcza Notecka oraz tych, które nie zakwalifikowały się w czasie pierwszego naboru przyjmowane będą dniach 28.08.2019-04.09.2019 r. na stronie Nadleśnictwa Potrzebowice limitem 30 osób.
  Opłatę startową w kwocie 50 zł od osoby należy uiścić do dnia 06.09.2019 r.
 3. Opłatę startową w wysokości 50 zł należy uiścić dopiero po otrzymaniu informacji
  o zakwalifikowaniu
  uczestnika do udziału w rajdzie na rachunek:

  Nr konta:                  14 8960 0003 0000 1023 2000 0030
  Nazwa odbiorcy:    ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH
                                    W R.P.REG.PILSKIEGO ZAKŁ.ORG.ZW.
                                    W N-CTWIE POTRZEBOWICE

  Adres:                       POTRZEBOWICE 1, 64-730 WIELEŃ
  Tytułem:                   Wpisowe - imię i nazwisko uczestnika
 4. Maksymalna liczba uczestników to 150 osób; decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Osoby niepełnoletnie od 16 roku życia mogą startować za pisemną zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, dojazdów na miejsce startu i transportu rowerów.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY