Wydarzenia Wydarzenia

#PrzerwanyMarsz

W dniu 2 września 2019 r., Nadleśnictwo Karwin przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rąpinie przyłączyło się do ogólnopolskiego projektu „Przerwany Marsz”.

W 80-tą rocznice wybuchu II Wojny Światowej młodzi uczniowie Szkoły Podstawowej w Rąpinie przekroczyli progi placówki oświatowej w towarzystwie Dzieci Wojny. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Rąpinie. Po nabożeństwie ludzie reprezentujący różne pokolenia udali się do szkoły. Początkowo odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego, podczas której Pani Dyrektor wspomniała między innymi o znaczeniu Hymnu Narodowego w codziennym życiu. Następnie przystąpiono do opowieści Dzieci Wojny. Jako pierwsza prelekcję wygłosiła Pani Świniarska, której intrygująca opowieść przywołała czasy okrutnej wojny. Z największą pasją opowiadała o jej przerwanej drodze do szkoły. Kolejno przybliżyła dzieciom wygląd dawnej szkoły w Rąpinie, której była niegdyś absolwentką. Kolejne przemówienie należało do emerytowanego pracownika Nadleśnictwa Karwin, pana Piskunowicza, który przybliżył uczniom jak wyglądała nauka w dawnych ziemiach RP. Na końcu głos zabrał ostatni z przedstawicieli Dzieci wojny Pan dr Karcz, który wspomniał o przymusowych obozach pracy oraz wszechobecnej biedzie panującej w tamtych czasach. Dzieci ze zdumieniem słuchały fascynujących opowieści. Na koniec przedstawiciele starszego pokolenia z uśmiechem indywidulanie odpowiadali na pytania dzieci. Na koniec odbyło się symboliczne posadzenie drzewa, w którym udział wzięli rozpoczynający edukacje uczniowie oraz emerytowany pracownik Nadleśnictwa Karwin Pan Mikołaj Piskunowicz.

Co więcej w spotkaniu uczestniczyli rodzice uczniów rozpoczynających rok szkolny, pracownicy szkoły oraz leśnicy z Nadleśnictwa Karwin. Nasi pracownicy zgodnie stwierdzili, że przywilejem było uczestnictwo w tej „żywej lekcji historii”.