Telefon interwencyjny ws. lęgów ptasich

Numer telefonu służy do informowania o przypadkach uszkodzeń lęgów ptasich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Leśnik, z którym się Państwo skontaktują podejmie interwencję, by pomóc poszkodowanym ptakom. Aby interwencja mogła przebiegać sprawnie, prosimy o jak najbardziej precyzyjne określenie lokalizacji i przesłanie fotografii z miejsca zdarzenia.

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt właściwy kontakt to policja. Gdy w efekcie kolizji zwierzę zostało ranne, policjanci powinni skontaktować się z lekarzem weterynarii. Weterynarz podejmie decyzję, w jaki sposób pomóc czy też skrócić cierpienie zwierzęcia.

Przypominamy, że młode zwierzęta – ssaki, wyrośnięte pisklęta ptaków, czyli podloty – na ogół nie potrzebują pomocy człowieka. Ich taktyka to pozostawanie w ukryciu, gdy rodzice żerują bądź zdobywają pokarm dla potomstwa. Oceńmy, czy zwierzę nie jest poturbowane lub poranione. Jeśli nie, to zostawmy je tam, gdzie jest. Nie dotykamy zwierząt!

Telefon interwencyjny

Numer kontaktowy: 695-401-109 w okresie od 15.03. do 15.07. w godz. 7:00-20:00, poza okresem lęgowym pod nr tel. 95 762 05 90 w godz. 7.00- 15.00

Dodatkowe informacje


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.1275 ze zm.).

W szczególności Nadleśnictwo Karwin jest zainteresowane zakupem gruntów, które:

  1. Bezpośrednio przylegają do gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych;
  2. Regulują przebieg granicy polno-leśnej;
  3. W Ewidencji Powszechnej Gruntów i Budynków zostały sklasyfikowane jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadają decyzją o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie;
  4. Posiadają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, brak obciążeń na rzecz osób trzecich;
  5. Granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

Zgodnie z art. 37 ust 5 ustawy o lasach, las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt tel. 95 76 205 90 lub poprzez adres e-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl