Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Pożary lasu - dowiedz się więcej

Pożary lasu - dowiedz się więcej

Za nami najtrudniejszy od lat sezon pożarowy. Liczne niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia w trakcie długotrwałej suszy kosztowało służby pożarnicze mnóstwo pracy. Dzięki wspólnym działaniom udało się uniknąć najgorszego – wielkopowierzchniowego pożaru Puszczy Noteckiej. Edukacja to jedna z najefektywniejszych broni podczas walki z plagą pożarów, aby ustrzec się kolejnych podpaleń warto pogłębiać wiedzę na temat pożarów. W tym celu popełniliśmy kilka publikacji. Między innymi na temat dostrzegalni pożarowych, punktów czerpania wody czy samolotów patrolowo-gaśniczych (znajdziecie je w zakładce Informacje-Aktualności) Teraz czas na same pożary…

Pożary lasów zaliczane są do pożarów zewnętrznych, w których spalanie materiałów palnych odbywa się przy dużym udziale powietrza (tlenu). Wszystkie pożary zaczynają się na pokrywie gleby. Szybkość jego rozwoju uzależniony jest od rodzaju i wilgotności materiałów palnych, a także od panujących w danym czasie warunków atmosferycznych. Średnia temperatura zapalenia się materiałów leśnych mieści się w granicy 260°-280°C. Od momentu zapłonu, temperatura bardzo szybko wzrasta do 500°-550°C. (Dla porównania – płonąca zapałka osiąga temperaturę okołó 800°C. Natomiast niedopałek papierosa ok. 600°C). Podstawowe składniki pokrywy gleby ulegają łatwemu zapaleniu, gdy wilgotność spadnie poniżej 20%. Dym występujący przy pożarach pokrywy gleby jest jasnej barwy, ponieważ intensywność palenia jest mała oraz występuje nadmiar powietrza (tlenu). Natomiast przy intensywnych pożarach nadmiar powietrza maleje, co skutkuje niezupełnym spalaniem węgla w celulozie. Konwekcja termiczna unosi wtedy duże ilości sadzy, tworząc ciemny dym.

W dzisiejszych czasach w punktach alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) można bez problemu sporządzić mapę – adresu pożaru, na podstawie informacji uzyskanych z dostrzegalni pożarowych. W takim przypadku pożar lasu, który znajduje się w terenie administracyjnym nadleśnictwa jest dokładnie zlokalizowany według adresu leśnego.  Adres leśny to ciąg cyferek i literek. Można z nich odczytać min. regionalną dyrekcję lasów państwowych, nadleśnictwo, obręb leśny leśnictwo, oddział leśny czy pododział leśny. Dla przykładu adres leśny 10-13-1-13-545-a oznacza: Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie-Nadleśnictwo Karwin-Obręb Leśny Karwin-Leśnictwo Gościnowo-Odział Leśny-545-poodział leśny-a.