Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Celem łowiectwa jest:

- ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

- ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;                       

- uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

- spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.    

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu. Zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Karwin prowadzone są przez koła łowieckie w następujących formach:

 1. poletka łowieckie – 29,10 ha
 2. pasy zaporowe  – 36 szt. (7,65 km)
 3. paśniki – 44 szt.
 4. lizawki – 366 szt.
 5. zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne – 57,16 ha
 6. ambony – 273 szt.

Dokarmianie:

 • karma objętościowo sucha – 4,50 tony
 • karma objętościowo soczysta – 92,05 ton
 • karma treściwa – 65,75 tony
 • sól – 2,66 ton

 

  

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Między Drzewami Podcast

Między Drzewami Podcast

Zapraszamy do wysłuchaniu serii podcastów „Między Drzewami”, gdzie leśnicy: Hubert Grabara, Paulina Król, Michał Wieciech, Szymon Wojtyszyn oraz Łukasz Ławryn w przystępny sposób opowiadają o przyrodzie, lesie i codziennym życiu leśników.

Jeśli marzysz o lesie będąc daleko od niego - ta audycja jest właśnie dla Ciebie, zaproś las do siebie i zanurz się w świat podcastów „Miedzy Drzewami”.

Strona audycji: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/miedzy-drzewami/miedzy-drzewami-podcast

Dotychczasowe odcinki znajdziesz między innymi na stronie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBbKNhOCo8W_zk8Z5SHFhiWO9860OSQyy

Oraz w popularnych serwisach:

 • Spotify,
 • Spreaker,
 • Podchaster,
 • Podplayer,
 • Apple Podcasts,
 • Stitcher,
 • Casthbox,
 • Podcast Addict,
 • Deezer,
 • iHeartRadio