lista aktualności lista aktualności

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.1275 ze zm.).

W szczególności Nadleśnictwo Karwin jest zainteresowane zakupem gruntów, które:

  1. Bezpośrednio przylegają do gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych;
  2. Regulują przebieg granicy polno-leśnej;
  3. W Ewidencji Powszechnej Gruntów i Budynków zostały sklasyfikowane jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadają decyzją o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie;
  4. Posiadają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, brak obciążeń na rzecz osób trzecich;
  5. Granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

Zgodnie z art. 37 ust 5 ustawy o lasach, las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt tel. 95 76 205 90 lub poprzez adres e-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl