lista aktualności lista aktualności

Współpraca w ramach edukacji ekologicznej

We wtorek 26 marca 2024 roku, delegacja pracowników Nadleśnictwa Karwin, odwiedziła Specjalny Ośrodek Szklono wychowawczy w Lipkach Wielkich. W ramach wizyty Dyrektor Ośrodka Pani Janina Grzecznowska oraz Wicedyrektor Pani Lidia Kubisiak oprowadziły leśników po salach dydaktycznych, internacie oraz dawnym zespole parkowo-pałacowym. Dzięki spotkaniu mogliśmy przyjrzeć się codziennej pracy opiekunów i podopiecznych ośrodka.

Nadleśnictwo Karwin od wielu lat współpracuje z placówką dydaktyczną w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej. Jednak wizyta Pana Nadleśniczego Włodzimierza Rocławskiego przyniosła deklarację zintensyfikowania wspólnych działań. W najbliższej przyszłości zaplanowano między innymi wspólne akcje sadzenia drzew, sprzątania okolicznych lasów z drobnych odpadów komunalnych oraz cyklu zajęć edukacyjnych.

Z serca dziękujemy za zaproszenie, gościnę oraz wkład pracy jaką uczniowie i opiekunowie wkładają w rozwój Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lipkach Wielkich.