lista aktualności lista aktualności

Uroczystości w Nadleśnictwie Karwin

W zeszły piątek – 26 lipca 2019 r. nastąpiła kumulacja ważnych uroczystości w Nadleśnictwie Karwin.

Tego dnia obchodziliśmy uroczysty Jubileusz 95-lecia istnienia Lasów Państwowych. Pomimo upływu czasu nasze cele pozostają niezmienne.  Od 95 lat opiekujemy się powierzonym nam, ogromnym dobrem narodowym, jakie są lasy. Staramy się gospodarować zasobami drzewnymi, chronić przyrodę oraz wzbogacać walory turystyczne. Potrzeba pogodzenia jednocześnie wszystkich funkcji lasu połączyła brać leśną w jednym wspólnym celu.

Ponadto pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę długoletniego leśniczego Leśnictwa Kościelec Pana Andrzeja Sznajdera oraz podziękowaliśmy za pracę koledze – specjaliście Służby Leśnej ds. marketingu – Marcinowi Tomczakowi, który w najbliższej przyszłości stanie się pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Dziękujemy im za owocną pracę na rzecz wspólnego celu w tę ważną rocznicę 95-lecia istnienia Lasów Państwowych.