lista aktualności lista aktualności

Święto plonów w Grotowie

25 września w sobotę Grotów, obchodził święto plonów – Dożynki Gminne 2021.  Tego dnia liczne atrakcję „obsypały” puszczańską miejscowość. Między innymi, odbyły się:

  • Uroczyste otwarcie Sali wiejskiej,
  • Warsztaty taneczne, zumby,
  • Loteria fantowa,
  • Zabawa taneczna.

W dożynkach czynnie uczestniczyli leśnicy w Karwina. Dla przybyłych gości przygotowano liczne rebusy oraz konkursy przyrodnicze. Zaprezentowano ekspozycję leśnej apteki Puszczy Noteckiej, przyrządzono kawę żołędziową w asyście słodkiego poczęstunku. Cieszymy się z zaproszenia do Grotowa, dzięki uczestnictwu w święcie plonów, mogliśmy spotkać się z lokalną ludnością, porozmawiać, wymienić opinię na temat otaczającej nas Puszczy Noteckiej.