lista aktualności lista aktualności

Sprawdzono bezpieczeństwo podczas letnich obozów harcerskich

Z inicjatywy Starosty Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego pana Bogusława Kierusa dnia 16 lipca 2021 roku w obszarze Nadleśnictwa Karwin, zorganizowano terenową sesję. Mającą na celu sprawdzenie warunków wypoczynku letniego leśnych obozowisk harcerskich. W ramach narady spotkano się z harcerzami: Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski: Szczep Puszcza Niepołomice, 6 KDH „Leśni Ludzie” i 19 KDL oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu Wielkopolskiego 16 Poznańska Drużyna Harcerzy im. gen. Józefa Zachariasza Bema.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego Bogusław Kierus, Burmistrz Drezdenka Pani Karolina Piotrowska, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, członkowie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz pracownicy Nadleśnictwa Karwin. Głównym tematem spotkania była kwestia bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku harcerzy. Sprawdzono miejsca zbiórki do ewakuacji czy zaplecze techniczne obozów. Co więcej zapoznano się z realizowanym przez poszczególne podobozy programem czy interesującymi obyczajami panującymi w obozach.

W obecnym roku w terenie Nadleśnictwa Karwin, rezerwację miejsc obozowych dokonały cztery zgrupowania. Obozują w sąsiedztwie malowniczych jezior Podgórne, Źródlane oraz Solecko. Nadleśnictwo Karwin od wielu lat jest przyjazne dla harcerzy. Na przestrzeni ostatnich czterech lat w naszym terenie obozowało 16 grup harcerzy przynależących do różnych okręgów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Związku Harcerstwa Polskiego.