lista aktualności lista aktualności

Śmieci nie są produkowane przez las

Cele zrównoważonego rozwoju mają za zadanie, wspólne działania społeczeństwa w aspekcie ochrony naszej planety. Wydaje się, że kluczowym zagadnieniem jest odpowiedzialna konsumpcja oraz ograniczenie nadprodukcji odpadów komunalnych. Na terenie Nadleśnictwie Karwin, przez ostatnie kilka lat obserwujemy, wzrost zalegających odpadów komunalnych.

Z jednej strony wzrasta odpowiedzialność społeczna. Ludzie co raz częściej, wysyłają na naszą skrzynkę mailową zdjęcia, efekt własnej pracy np. rodzinne posprzątanie fragmentu lasu. Każdego roku w utrzymaniu porządku leśnikom, pomagają harcerze, uczniowie szkół podstawowych, kluby pasjonackie. Z drugiej strony skala znajdujących się śmieci w lesie jest ogromna. Niemal każdego tygodnia otrzymujemy telefony z informacją o zalegujących odpadach komunalnych w miejscach postoju pojazdu: przepełnionych koszach, rozerwanych przez zwierzęta leśne workach na śmieci. Tymczasem odpady odbieramy regularnie. Praca generuje ogromne koszty związane z czasem pracy robotników leśnych oraz efektem końcowym utylizacją śmieci. Często przerasta nasze możliwości. Tym bardziej, że płacimy za odbiór śmieci podobnie jak każda osoba fizyczna.

Regulamin miejsc postoju pojazdów wskazuje jednoznacznie, na zakaz wyrzucania odpadów komunalnych, wytworzonych w gospodarstwie domowym do koszy na śmieci, znajdujących się w ich obrębie. Tymczasem odnajdujemy w nich najróżniejsze rzeczy: puszki po farbach lateksowych, pędzle, części samochodowe, meble ogrodowe, sprzęt AGD oraz RTV. Trudno sobie przecież wyobrazić grzybiarza czy rowerzystę, który po wycieczce do lasu pozostawia w miejscu odpoczynku telewizor z płaskim ekranem lub popsutą kuchenkę mikrofalową. Śmieci, pozostawione na parkingach zabierają miejsce oraz stwarzają śmiertelne zagrożenie dla lasu. Ciała obce to poważne zagrożenie dla drzew i roślin. Ostre elementy mogą śmiertelnie zaszkodzić zwierzętom leśnym. Pamiętajmy o tym, że przywiezienie odpadów wytworzonych w gospodarstwie domowym może poskutkować karą grzywny. Przed wyrzuceniem śmieci do lasu prosimy o zastanowienie się nad skutkami czynu w aspekcie globalnym. Jednorazowe pozbycie się śmieci nie rozwiązuje długotrwałego problemu.

Naoczne obserwacje leśników, wskazują że przepełnione pojemniki na odpady komunalne, najczęściej są efektem pozbywania się śmieci z działek letniskowych. To precedens, który szczególnie widoczny jest w sezonie letnim w okolicy miejscowości turystycznych Gościm, Lubaitów. Pamiętajmy, że takie zachowanie może być karalne. Kosze na śmieci służą przede wszystkim dla odwiedzających las. Przyszłościowo Nadleśnictwo Karwin zastanawia się nad rezygnacją z koszy na śmieci w miejscach postoju pojazdów oraz propagowania zasady „przyniosłeś zabierz ze sobą śmieci z lasu”.

W celu ograniczenia ilości śmieci w zeszłym roku, w miejscach udostępnionych turystycznie zamontowaliśmy niebieskie tabliczki z prośbą o zachowanie porządku. Dodatkowo przypominamy kluczowe zasady i prosimy o odpowiedzialność:

1. Najlepiej będzie jeśli swoje śmieci, które przynieśliśmy do lasu zabierzemy ze sobą,

2. Śmieci należy zawsze segregować,

3. Jeśli korzystamy z pojemników w lesie, odpady organiczne wrzucamy wyłącznie do zamykanych pojemników,

4. W lesie wrzucajmy śmieci do kosza, nigdy obok. 5. Zmniejszmy konsumpcję, kupujmy produkty u lokalnych przedsiębiorców, unikajmy opakowań.