lista aktualności lista aktualności

Rozpoczęliśmy sezon ochrony pożarowej lasów

W zeszłym tygodniu, rozpoczęliśmy tegoroczny sezon ochrony pożarowej lasu, który potrwa do aż do późnej jesieni. Do tego czasu liczna grupa ludzi, wspomaganych przez zastępy ochotniczej oraz państwowej straży ogniowej, będzie starać się nie dopuścić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia w zachodnich lasach Puszczy Noteckiej.

W sezonie ochrony przeciwpożarowej lasów po stronie Nadleśnictwa Karwin zaangażowani są min.:

 • pełnomocnicy nadleśniczego do spraw ochrony pożarowej,
 • kierowcy samochodu patrolowo-gaśniczego,
 • dyżurni punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD),
 • koordynator ochrony p-poż po stronie Nadleśnictwa Karwin,
 • obserwatorzy dostrzegalni pożarowych,
 • piloci oraz mechanik samolotów patrolowo-gaśniczych stacjonujących w Leśnej Bazie Lotniczej w Lipkach Wielkich,
 • pracownicy służby leśnej biorący udział w patrolach czy pilnowaniu pożarzysk.
 • robotnicy leśni zaangażowani podczas walki z żywiołem czy pilnowaniu pożarzysk.

Infrastruktura ochrony przeciwpożarowej Nadleśnictwa Karwin obejmuje:

 • Leśną Bazę Lotniczą w Lipkach Wielkich, gdzie stacjonują dwa samoloty patrolowo-gaśnicze typu Dromader,
 • dwie dostrzegalnie pożarowe – Leśnictwa Wilcze Doły i Kalinówek,
 • liczne punkty czerpania wody,
 • strategiczny punkt czerpania wody,
 • plan manewrowy,
 • samochód patrolowo-gaśniczy,
 • punkt alarmowo-dyspozycyjny wyposażony w stałą łączność radiową.

Lasy Państwowe rok rocznie przy dobrej współpracy ze strażą ogniową oraz liczną grupą osób zaangażowanych w ochronę pożarową, dbają o ciągłość życia drzewostanów. Infrastruktura przeciwpożarowa jest nieustanie modernizowana co niesie za sobą ogromne nakłady finansowe.

W zeszłym roku Nadleśnictwo Karwin przeżyło tragiczny rok, odnotowując ponad czterdzieści! Pożarów lasu. Niestety w dużej mierze spowodowane były czynnikiem ludzkim – podpaleniem z premedytacją. Podpalacza pomimo wyznaczonej nagrody nie udało się uchwycić.

Życzymy sobie wzajemnie, aby ten rok okazał się spokojniejszy. Las pali się szybko, odnawia się latami.