lista aktualności lista aktualności

Pożegnania nadszedł czas, czy leśnicy na emeryturze

W piątek 20 stycznia 2023 roku uroczyście pożegnaliśmy dwoje pracowników przechodzących na zasłużoną emeryturę. Pierwszą z nich była Pani Danuta Bednarek, która w Nadleśnictwie Karwin, wspinając się kolejno po szczeblach kariery zawodowej od gajowej, podleśniczej, strażniczki leśnej zakończyła stosunek pracy jako Leśnicza Leśnictwa Bukowo. Drugim pracownikiem był Leśniczy Ryszard Wielkopolski, który w Nadleśnictwie Karwin przepracował aż 44 lata. Pan Ryszard Wielkopolski przez trzy kadencję (15 lat) był również Przewodniczącym Rady Zakładowej Związku Leśników Polskich działającej przy Nadleśnictwie Karwin. Pracował na stanowisku stażysty, podleśniczego, leśniczego technologa. Na emeryturę przeszedł pełniąc dotychczas funkcję Leśniczego Leśnictwa Wilcze Doły.

Leśnicy przechodzący na zasłużoną emeryturę otrzymali z rąk Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin Pana Włodzimierza Rocławskiego złote cechówki, kwiaty, upominki w podziękowaniu za wieloletnią pracę. W trakcie uroczystości odbyło się slajdowisko przedstawiające przebieg kariery zawodowej Pani Danuty oraz Pana Ryszarda. Było również wspólne zdjęcie oraz poczęstunek w którym udział wzięli wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Karwin.

Dziękujemy Danuto, dziękujemy Ryszardzie za serce oraz opiekę nad lasami Leśnictwa Bukowo. Tradycyjnie nie mówimy żegnaj, ale do zobaczenia.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin wraz z pracownikami.