lista aktualności lista aktualności

Uroczystość nadania imienia Profesora Ludwika Lipnickiego Rezerwatowi Przyrody Goszczanowskie Źródliska

Pięknego dnia, bo przecież 1 czerwca, w Dzień Dziecka, przywołano wspomnienie niebanalnego człowieka, profesora Ludwika Lipnickiego. Biologa, lichenologa, ekologa, poety, edukatora przyrodniczego oraz obieżyświata.

Środowe przedpołudnie w sali spotkań Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, rozpoczęto od okolicznościowych przemówień Pana Józefa Kruczkowskiego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Pani Karoliny Piotrowskiej Burmistrz Drezdenka, Pana Bogdana Kierusa Starosty Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego oraz członków najbliższej rodziny Profesora. Występujący z nostalgią wspominali postać wybitnego człowieka, związanego przez długie lata z Drezdenkiem. Następnie Laudację na temat prof. Ludwika Lipnickiego wygłosił gr Piotr Grochowski . Co więcej odbyła się ciekawa prelekcja opowiedziana przez dr Andrzeja Korzeniowskiego, opisująca walory przyrodnicze Rezerwatu Przyrody „Goszczanowskie Źródliska”. Kolejno zaproszeni gości przystąpili do ceremonii posadzenia dębu. W tym czasie wszyscy gości mogli usłyszeć sygnały ceremoniału myśliwskiego. W dalszej części wydarzenie było kontynuowane już w samym Rezerwacie Przyrody. Uroczystość nadania imienia profesora Ludwika Lipnickiego, rozpoczął okolicznościowym wystąpieniem gospodarz terenu Pan Włodzimierz Rocławski Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin. Następnie odczytano oficjalne Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie nadania imienia profesora Ludwika Lipnickiego Rezerwatowi Przyrody Goszczanowskie Źródliska. Później odbyło się oficjalne odsłonięcie pamiątkowego kamienia, obelisku w tracie, którego ponownie rozbrzmiały myśliwskie sygnałówki.

Od wczoraj Rezerwat Przyrody Goszczanowskie Źródliska, powstały z inicjatywy profesora Ludwika Lipnickiego, nosi jego imię. Nazwisko wybitnego naukowca, żyje dzisiaj nie tylko w nazwie Rezerwatu, ale również na tablicy pamiątkowego kamienia, który mamy nadzieję przetrwa wieki.

Składamy serdecznie podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili się do powstania wczorajszej Uroczystości.