lista aktualności lista aktualności

Nabór zewnętrzny na stanowisko specjalisty Służby Leśnej

Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko specjalisty Służby Leśnej.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu na dole strony, plik: Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisku specjalisty Służby Leśnej.

W załącznikach na dole strony znajdują się oświadczenia kandydata niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie kandydata w sprawie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zaliczanych do szczególnej kategorii danych.
Załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika w Lasach Państwowych.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska.
Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Karwin.

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Paulina Frost - specjalista do spraw pracowniczych tel. 95 762 05 90 wew. 131, adres e-mail: paulina.frost@szczecin.lasy.gov.pl