lista aktualności lista aktualności

Jak postępować w przypadku znalezienia w lesie martwego dzika?

W ostatnim czasie otrzymaliśmy liczne telefony (zgłoszenia) informujące pracowników Nadleśnictwa Karwin o fakcie znalezienia martwego dzika. Uprzedzając kolejne zapytania przekazujemy instrukcje jak postępować w przypadku znalezieniu padłego dzika?  

 1. Jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
   
 3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego, starosty, burmistrza lub wójta gminy. 
  W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości); 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie tym wirusem

W związku z zagrożeniem ASF: *

 1. W lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadów żywnościowych;
   
 2. Należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
   
 3. Nie spuszczać psów ze smyczy;
   
 4. Należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. 
  Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania

   
 5. Należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.  

Więcej o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF) znajduje się w witrynie Głownego Inspektora Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

* Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii

W załączeniu znajduje się ulotka "Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?"