lista aktualności lista aktualności

Grzybobranie pracowników Nadleśnictwa Karwin

W piątek 21 października 2022 roku uczestniczyliśmy w grzybobraniu oraz warsztatach dotyczących zasad bezpiecznego zbioru owocników grzybowych. Krótką pogadankę edukacyjną na temat zasad bezpiecznego grzybobrania dla zdrowia człowieka oraz kondycji lasu wygłosił specjalista Służby Leśnej ds. edukacji Dominik Wieczorkiewicz. Później rywalizowaliśmy w zawodach zbieractwa owoców runa leśnego. Prawie trzygodzinna rywalizacja, zachowana w atmosferze szacunku oraz zasad fair play wyłoniła, zwycięzcę, Jacka Porańczyka, podleśniczego Leśnictwa Lipki Wielkie, który zebrał 24 kilogramy podgrzybków. Drugie miejsce zajął stażysta Piotr Rezler z wynikiem 20,6 kg podgrzybków a trzecie Podleśnicza Leśnictwa Kalinówek Dorota Sikora – 18 kilogramów. Konkurencję na największy owocnik grzybowy wygrał stażysta Piotr Rezler, który znalazł borowika szlachetnego o średnicy kapelusza przekraczającej 10 centymetrów.

Na koniec pracownicy wzięli udział we wspólnym ognisku w obrębie Leśnej Wiaty Edukacyjnej w Gościmiu, gdzie zwycięzcom nagrody wręczył Pan Włodzimierz Rocławski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin. Grzyby w naszym rejonie potocznie nazywane są brązowym złotem Puszczy Noteckiej. Jesienią Nadleśnictwo Karwin odwiedzają amatorzy zbieractwa z całego kraju. Udział w grzybobraniu pozwolił nam poprawić własny warsztat grzybowy oraz służyć Wam radą podczas leśnych spacerów.