Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

O tym, jakie gatunki drzew tworzą lasy Nadleśnictwa Karwin, decydują przede wszystkim trudne warunki przyrodnicze. Charakterystyczną cechą krajobrazu są wydmy śródlądowe, na których wykształciły się siedliska borowe, przeważnie ubogie. Teren urozmaicają występujące gdzieniegdzie międzywydmowe mokradła, torfowiska oraz jeziora. Mała ilość opadów atmosferycznych powoduje, że niewiele gatunków wytrzymuje takie realia. Drzewostany tworzy przede wszystkim sosna. Pozostałe gatunki, takie jak brzoza, dąb, olsza, świerk i buk, spotyka się znacznie rzadziej.

Średni wiek drzewostanów wynosi 60 lat, a największy udział, zarówno powierzchniowy jak i miąższościowy przypada na wiek 40 - 60 lat. Nadleśnictwo ustala roczny plan pozyskania drewna na poziomie wyliczonego etatu pozyskania. Etat cięć przyjęty na obecne 10-lecie wynosi 116 tys. m³ netto/rok grubizny, w tym 66 tys.  m³ netto/rok przypada na użytki rębne, zaś 50 tys. m³ netto/rok na użytki przedrębne.

Charakterystyczne dla nadleśnictwa są jednogatunkowe i jednowiekowe drzewostany sosnowe o przeciętnej bonitacji II,5. Przeciętny przyrost wynosi 6,53 m³/ha, a zasobność 239 m³/ha.

Ze względu na dominujący udział siedlisk borowych – 90% i monolityczną strukturę drzewostanów przeważającym typem rębni jest rębnia zupełna wielkopowierzchniowa IA. W drzewostanach na siedliskach borów mieszanych, gdzie zaplanowano przebudowę stosuje się rębnię gniazdową zupełną IIIA, w litych buczynach rębnię gniazdową częściową IIIB.

Udział siedlisk leśnych

Udział gatunków lasotwórczych.

 • 95 proc. – sosna, modrzew, świerk
 • 1 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 3 proc. – brzoza, olsza czarna
 • 1 proc. – buk

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 13 proc. – I klasa
 • 17 proc. – II klasa
 • 26 proc. – III klasa
 • 20 proc. – IV klasa
 • 19 proc. – V klasa
 •   3 proc. – VI klasa i starsze
 •   2 proc. -  KDO i KO 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zimowy bushcraft w Nadleśnictwie Karwin

Zimowy bushcraft w Nadleśnictwie Karwin

W Puszczy Noteckiej od kilku, może nawet kilkunastu dni niepodzielnie rządzi zima. To czas, kiedy wiele osób wyrusza do ukrytych głęboko leśnych ostępów w celu uprawiania aktywności sportowych – biegi, jazda na nartach, psie zaprzęgi, łyżwy czy sankach. Inni stawiają na leśne spacery zachwycając się przy tym wszechobecnym biało-zielony kolorem. Tymczasem bywają turyści lubiący hartować się poprzez morsowanie czy biwakowanie. Bo przecież odkąd nastały pierwsze mrozy nieostatnie odbieramy zgłoszenia od korzystających z naszego obszaru pilotażowego do uprawiania aktywności bushcraft i survival. W naszych oczach są to ludzie wytrwali lubiący obcować z przyrodą. Bo przecież zima to nie tylko trudne warunki bytowania, ale również większa szansa na piękne malownicze widoki czy spotkania z mieszkańcami lasu. Zdjęciami z sobotnio-niedzielnego biwaku podzielił się Seba – dziękujemy.