Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

O tym, jakie gatunki drzew tworzą lasy Nadleśnictwa Karwin, decydują przede wszystkim trudne warunki przyrodnicze. Charakterystyczną cechą krajobrazu są wydmy śródlądowe, na których wykształciły się siedliska borowe, przeważnie ubogie. Teren urozmaicają występujące gdzieniegdzie międzywydmowe mokradła, torfowiska oraz jeziora. Mała ilość opadów atmosferycznych powoduje, że niewiele gatunków wytrzymuje takie realia. Drzewostany tworzy przede wszystkim sosna. Pozostałe gatunki, takie jak brzoza, dąb, olsza, świerk i buk, spotyka się znacznie rzadziej.

Średni wiek drzewostanów wynosi 60 lat, a największy udział, zarówno powierzchniowy jak i miąższościowy przypada na wiek 40 - 60 lat. Nadleśnictwo ustala roczny plan pozyskania drewna na poziomie wyliczonego etatu pozyskania. Etat cięć przyjęty na obecne 10-lecie wynosi 116 tys. m³ netto/rok grubizny, w tym 66 tys.  m³ netto/rok przypada na użytki rębne, zaś 50 tys. m³ netto/rok na użytki przedrębne.

Charakterystyczne dla nadleśnictwa są jednogatunkowe i jednowiekowe drzewostany sosnowe o przeciętnej bonitacji II,5. Przeciętny przyrost wynosi 6,53 m³/ha, a zasobność 239 m³/ha.

Ze względu na dominujący udział siedlisk borowych – 90% i monolityczną strukturę drzewostanów przeważającym typem rębni jest rębnia zupełna wielkopowierzchniowa IA. W drzewostanach na siedliskach borów mieszanych, gdzie zaplanowano przebudowę stosuje się rębnię gniazdową zupełną IIIA, w litych buczynach rębnię gniazdową częściową IIIB.

Udział siedlisk leśnych

Udział gatunków lasotwórczych.

 • 95 proc. – sosna, modrzew, świerk
 • 1 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 3 proc. – brzoza, olsza czarna
 • 1 proc. – buk

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 13 proc. – I klasa
 • 17 proc. – II klasa
 • 26 proc. – III klasa
 • 20 proc. – IV klasa
 • 19 proc. – V klasa
 •   3 proc. – VI klasa i starsze
 •   2 proc. -  KDO i KO 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Oferta edukacji zdalnej Nadleśnictwa Karwin

Oferta edukacji zdalnej Nadleśnictwa Karwin

Nadleśnictwo Karwin czynnie włączając się do realizowanej w szkołach oraz placówkach oświatowych edukacji w trybie zdalnym przedstawia ofertę dedykowaną na semestr letni.

Wspomagamy nauczycieli przyrody, biologii czy geografii.

Realizujemy w trybie zdalnym następujące tematy zajęć:

 • Edukacja poprzez gry i zabawy
 1. Przyroda w oczach artysty;
 2. Jakim jestem zwierzakiem?
 3. Namaluj wirtualny listownik;
 • Promocja drewna
 1. Malowana deska;
 • Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju
 1. Środki transportu przyjazne środowisku;
 2. Świadoma konsumpcja - właściwy wybór;
 • Leśne ekspertyzy
 1. Sok z kapusty;
 • Poznajmy się
 1. Czym zajmuje się leśnik?
 • Lasy świata
 1. Roślinność Bliskiego Wschodu;

Edukator leśny dołączy do wirtualnej klasy w programach, których Państwa szkoła realizuję edukację (np. Meet, Zoom czy MS Meeting). Możemy również zorganizować własną wirtualną klasę korzystając z aplikacji CISCO Webec Meeting, gdzie zaprosimy uczniów oraz opiekunów.

Zajęcia są bezpłatne.

Trwają zwyczajowo 1 lub 2 jednostki lekcyjne.

Edukacja zdalna możliwa jest w każdym zakątku Polski, nie tylko w terenie administracyjnym Nadleśnictwa Karwin.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu: Dominik Wieczorkiewicz – Specjalista SL ds. edukacji – 691-362-520, d.wieczorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

Ponadto już od poniedziałku 18 stycznie, wracamy czynnie do zajęć edukacji stacjonarnej (w przedszkolach, zerówkach, klasach I-III) położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin. Szczegółowy program edukacji stacjonarnej znajduje się: https://karwin.szczecin.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna#.YAGJDRZ75PY