Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Nadleśnictwo Karwin prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni blisko 23,5 tys. hektarów. Całość zadań gospodarczych, w tym związanych z pozyskiwaniem użytków z lasu została określona dla Nadleśnictwa w Planie Urządzania Lasu na okres 2015-2024. Dokument ten określił maksymalną ilość drewna, przeznaczoną do pozyskania w naszej jednostce, na niecałe 1 160 000 m3 grubizny w przeciągu 10 lat, tj. średnio około 116 tys m3 grubizny rocznie. W tym roku Nadleśnictwo Karwin planuje pozyskać blisko 58 tys. m3 w cięciach rębnych i ok. 59 tys. m3 w użytkowaniu przedrębnym. Część masy pozyskiwanej w ciągu roku przez Nadleśnictwo Karwin pochodzi z tzw. cięć przygodnych, wynikających z wystąpienia klęsk żywiołowych. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w 2015 roku, kiedy to huraganowy wiatr przewrócił lub połamał ponad 25 tys. m3 drewna.

W związku z faktem, że prawie 95 % lasów naszej jednostki to drzewostany z sosną zwyczajną jako gatunkiem panującym, pozyskiwany surowiec pochodzi w przeważającej ilości z drzew tego właśnie gatunku. Z pozostałych gatunków iglastych pozyskujemy jeszcze, w stosunkowo niewielkich ilościach – surowiec świerkowy, modrzewiowy i daglezjowy, natomiast z gatunków liściastych – przede wszystkim surowiec brzozowy, olchowy, dębowy i bukowy oraz marginalnie surowiec osikowy, topolowy, grabowy, jesionowy, akacjowy i klonowy.

Całość drewna pozyskiwana w Nadleśnictwie Karwin pochodzi z lasów zarządzanych wg. zasad prawidłowej gospodarki leśnej, co potwierdzają posiadane przez naszą jednostkę certyfikaty FSC i PEFC.

Zobacz więcej: 

http://www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl/fsc#.VX-_NPntl6A

http://www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl/pefc

Nasz surowiec drzewny trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym jego przerobem: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich i powstaje z niego szeroka gama produktów: od papieru i różnego typu płyt drewnopochodnych, przez więźbę dachową, elementy budowlane, podłogi drewniane, aż po meble i galanterię ogrodową.

Zobacz więcej:

http://www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl/surowiec-do-wszystkiego#.U3r5Wvl_u-0

http://www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl/polski-przeboj#.U3r5fvl_u-0

Nie do przecenienia jest również opałowa wartość drewna, dlatego znaczna część surowca pozyskiwana w ciągu roku przez Nadleśnictwo Karwin kupowana jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

Użytkowanie lasu to nie tylko pozyskanie drewna. Las oferuje nam również cały szereg tzw. użytków ubocznych, wśród których szczególne znaczenie mają owoce runa leśnego. Nadleśnictwo Karwin, będąc częścią Puszczy Noteckiej słynie przede wszystkim z bogatych w grzyby borów sosnowych, jakkolwiek odnajdą się tu również amatorzy zbierania jagód, borówek i jeżyn.

ZAPRASZAMY DO LASU!


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Czysta Puszcza – przynieś śmieci, zabierz książkę

Czysta Puszcza – przynieś śmieci, zabierz książkę

W sobotę 17 września 2022 roku, Gościm stał się gospodarzem interesującego wydarzenia: „Czysta Puszcza – przynieś książkę, zabierz śmieci”.  Mimo nie najlepszej tego dnia aury pogodowej od wczesnych godzin porannych Leśną Wiatę Edukacyjną odwiedzili uczestnicy w celu pobrania worków na śmieci oraz rękawiczek. Przybywały całe rodziny. Większość ludzi wróciła przed godziną 12, aby wziąć czynny udział w warsztatach „Zero Waste – nie marnuj” przeprowadzonych przez Studio Kulinarne Let`s Cook z Gorzowa Wielkopolskiego, ale po kolei.

Każdy uczestnik, który przyniósł pełen worek śmieci w ramach pchlego targu, otrzymał książkę literatury dziecięcej. Postawa proekologiczna lokalnego społeczeństwa przerosła nas. Tego dnia zebraliśmy kilkadziesiąt worków na śmieci, zapełniając po brzegi dwa kontenery. Niestety ilość odpadów komunalnych w lasach była bardzo duża. Zapewne nie udało nam się wyzbierać wszystkich śmieci, ale dzięki spotkaniu zaznajomiliśmy się z problemem zalegających odpadów, degradujących środowisko leśne. Książka w zamian za worek śmieci to kamień milowy, który nie jest jednorazową inicjatywą. Uczestnicy jednogłośnie uznali, że będą oczyszczać lasy przy każdej możliwej okazji. W trakcie dnia pełnego wrażeń od godziny 10 do 12 dla przybyłych gości przewidziano spotkanie autorskie z pracownikiem Nadleśnictwa Karwin, Dominikiem Wieczorkiewiczem, autorem dwóch książek dla dzieci. Uczestnicy pytali leśnika jak napisać książkę, czy długo trwa proces wydawniczy oraz jak kształtuje się poziom czytelnictwa w Polsce? Pojawiły się tematy około literackie, nawiązujące do wpływu naszej nadkonsumpcji na rośliny i zwierzęta świata. W samo południe,  rozpoczął się punkt kolimacyjny programu, czyli warsztaty „Zero Waste”. Uczestniczyło w nich ponad czterdzieści osób. Pierwszą aktywnością było przygotowanie kwiatów z wytłaczanek po jajkach oraz łodyg z metalowych elementów znajdujących się w opakowaniach z żywnością. Drugą zaś stworzenie świeczników ze słoików po ketchupie i musztardzie, przyozdobionych odpadami po codziennej konsumpcji. Aktywności nawiązywały do idei drugie życie śmieci. Uczestnicy mogli odnaleźć ukrytą wartość przedmiotów, które zazwyczaj znajdują swoje miejsce w przydomowym śmietniku. Druga część warsztatów była typowo kulinarna. Odbiorcy przygotowali włoskie bruschetty  z wykorzystaniem czerstwych bułek, zwiędniętych roślin lub tych dziko rosnących w lokalnych warunkach środowiskowych. Warsztaty kulinarne zaabsorbowały uwagę wszystkich uczestników. W trakcie popisów kucharskich rozmawialiśmy o potrzebie niemarnowania jedzenia oraz freeganizmie jako idei oszczędności pokarmu. Końcowym efektem pracy były pyszne włoskie kanapki, które zjedliśmy ze smakiem. Na zakończenie odbyła się ewaluacja. Przy ognisku rozmawialiśmy o niebywale istotnej roli poprawnej segregacji odpadów, potrzebie ograniczenia konsumpcji oraz oszczędności wody. Wyśmienite nastroje towarzyszyły momentowi pożegnania. Obiecaliśmy sobie, że spotkamy się za rok, ale do tego czasu będziemy regularnie sprzątać środowisko naturalne.