Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_karwin

Instrukcja urządzania lasu

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Odszedł nasz serdeczny Kolega

Odszedł nasz serdeczny Kolega

Dnia 20 grudnia 2021 roku na stałe odszedł, pracownik Nadleśnictwa Karwin, nasz serdeczny kolega Sławomir Ciąder.

Świętej Pamięci Sławomir całe życie oddał, wielkiej pasji projektowania rozmaitych budynków i budowli. Jego dorobek zawodowy dał obszerny wkład w rozbudowę infrastruktury Drezdenka i okolic. Tytuł magistra inżyniera budownictwa otrzymał, kończąc Politechnikę Poznańską. Sławek był również absolwentem studiów podyplomowych kierunku architektura krajobrazu. W czasie relatywnie krótkiej pracy w Nadleśnictwie Karwin pozwolił, siebie poznać jako przyjacielski, rzetelny i sumienny człowiek. Był uśmiechnięty i towarzyski, lubił rozmawiać. Z pasją opowiadał o lokalnej architekturze. Uwielbiał zdawać relację z wakacyjnych wypraw rowerowych oraz zimowych wyjazdów z rodziną na narty.

Pracę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w czerwcu 2017 roku, podjął pracę w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. W Nadleśnictwie Karwin zatrudniony został, w czerwcu 2021 roku jako specjalista do spraw administracji.

Składamy wyrazy współczucia Żonie, Dzieciom oraz całej rodzinnie.

Sławku, dzieli nas jedynie czas.