Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna,choinek i sadzonek

                          Sprzedaż detaliczna w leśnictwach i wydawanie drewna - zasady.

1. Sprzedaż drewna we wszystkich leśnictwach odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych Decyzjach i Zarządzeniach Lasów Państwowych dotyczących sprzedaży na rynku detalicznym i  rynku drewna energetycznego w samowyrobie.

2. Sprzedaż drewna w kancelariach leśnictw prowadzona jest przez miejscowego leśniczego i podleśniczego.

3. Sprzedaży w leśnictwach podlegają następujące sortymenty: zgodne z aktualnym cennikiem.

4. Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się we wtorki w godz. od 800   do 1000 , dopuszczalna jest w innych terminach po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym.

5. Wydawanie drewna może nastąpić tylko i wyłącznie po zapłacie należności przez kupującego ( nie może być odroczonego terminu płatności).

6. Wywóz sprzedanego drewna odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. W pozostałych dniach i godzinach możliwy jest po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym.

7. Ustala się dwutygodniowy termin wywozu drewna. Termin ten może zostać wydłużony na prośbę kupującego. Zgodę na wydłużenie terminu wydaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin.

8.  Wydającym drewno jest osoba materialnie odpowiedzialna tzn. leśniczy i podleśniczy danego leśnictwa.

 

Sprzedaż sadzonek

1.  Niewielkie ilości sadzonek można kupić w szkółce leśnej nadleśnictwa (sprzedaż na paragon).

2.  Większe ilości można kupić w biurze nadleśnictwa (wystawiamy fakturę Vat). 

 

Cennik na drewno w materiałach do pobrania. 

Cennik na zadzonki w materiałach do pobrania.

Regulamin sprzedaży detalicznej oraz drewna pozyskanego kosztem nabywcy do pobrania.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kolejny pożar w Nadleśnictwie Karwin

Kolejny pożar w Nadleśnictwie Karwin

Trzeci rok chronicznej suszy daje się ostro we znaki leśnej straży pożarniczej. Do kolejnego w tym roku pożaru lasu doszło 21 maja 2020 r. o godzinie 13.30. Spaleniu uległa ściółka leśna w drzewostanie sosnowym 48-letnim na terenie Leśnictwa Grotów. Przyczyna powstania pożaru jest dotąd nieustalona.

W akcji gaśniczej brały udział dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Drezdenka i Rąpina oraz jednostka Państwowej Straży Pożarnej ze Strzelec Krajeńskich, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Co więcej przy walce z żywiołem pomagali pracownicy Nadleśnictwa Karwin pełniący dyżur pożarowy oraz załoga miejscowego Leśnictwa Grotów.

Weekend przyniósł opady atmosferyczne, które na dzisiejszy poranek (25 maja 2020 roku) oddaliły zagrożenie pożarowe. Jednak zdajemy sobie sprawę, że kilka dni bez deszcze znowu postawi nas w pełnej gotowości. Dlatego apelujemy do wszystkich użytkowników o odpowiedzialne korzystanie z lasów.

Pamiętajmy las płonie szybko, odradza się latami!