Wydawca treści Wydawca treści

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

V RAJD ROWEROWY „NA SZAGĘ PRZEZ PUSZCZĘ”

V RAJD ROWEROWY „NA SZAGĘ PRZEZ PUSZCZĘ”

V RAJD ROWEROWY

„NA SZAGĘ PRZEZ PUSZCZĘ”

 

Nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” zapraszają do wzięcia udziału w V edycji rajdu rowerowego pn. „Na szagę przez Puszczę”.

Wydarzenie odbędzie się 30 września oraz 01 października 2023 r. 
Miejscem rozpoczęcia oraz zakończenia rajdu jest Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny w Marylinie.

W ciągu dwóch dni wspólnie przejedziemy rowerami ok 140 km po niemal bezludnych leśnych ostępach śladami dawnych linii kolejowych, traktów czy śródleśnych osad, po których dzisiaj pozostały już tylko nazwy. Atrakcją pierwszego dnia rajdu będzie zwiedzanie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Krucz. Natomiast drugiego dnia udamy się do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Mokrzec na terenie Nadleśnictwa Międzychód.

Poczujmy razem magię i rozległość Puszczy Noteckiej.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu Rajdu. Regulamin dostępny jest poniżej, w sekcji „Materiały do pobrania”.
  2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsza rejestracja internetowa.
    Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem strony rejestracji uczestników – link do strony dostępny jest na stronach internetowych wszystkich współorganizujących imprezę nadleśnictw.

Rejestracja uczestników odbywa się w terminie 11.09.2023 od godziny 10:00 - 27.09.2023 r. do godziny 10:00 
Opłatę startową w wysokości 80 zł oraz opłatę za nocleg należy uiścić do dnia 27.09.2023 r.

Opłatę startową w wysokości 80 zł należy uiścić dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w rajdzie na rachunek:
Nr konta:                    08 8960 0003 0004 4088 2000 0090

Nazwa odbiorcy:        MKS „FORTUNA” WIELEŃ 

            Adres:                         64-730 Wieleń, ul. Pilska 3

Tytułem:                      Wpisowe - imię i nazwisko uczestnika   

 

Maksymalna liczba uczestników to 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

 

       3. Osoby niepełnoletnie od 16 roku życia mogą startować za pisemną zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

       4. Na miejsce startu, które jest jednocześnie metą, należy dotrzeć własnym środkiem transportu. 

 

NOCLEG:

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów (już od piątku, 29.09.23 r.) w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym w Marylinie.
Do dyspozycji uczestników wydarzenia będą pokoje oraz domki 8 osobowe. 

Koszt noclegu wraz ze śniadaniem wynosi 100 zł/osobę/1 nocleg.

Chcąc dokonać rezerwacji noclegu należy oznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym oraz uiścić opłatę:

Numer konta:           57102041440000600200554337

Tytułem:                   Imię i nazwisko uczestnika, Liczba osób, Ilość noclegów

 

 

Link do formularza zgłoszeniowego:

 

https://b4sportonline.pl/rajd_na_szage_przez_puszcze/