Wydawca treści Wydawca treści

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Grzybobranie pracowników Nadleśnictwa Karwin

Grzybobranie pracowników Nadleśnictwa Karwin

W piątek 10 listopada 2023 roku w Leśnictwie Bukowo odbyło się grzybobranie pracowników Nadleśnictwa Karwin. Zbiórka grzybiarzy miała miejsc w obszarze malowniczo położonego Mini Arboretum, zlokalizowanego w sąsiedztwie dawnego Pałacu Modrzewiowego oraz Rezerwatu przyrody Goszczanowskie Źródliska imienia profesora Ludwika Lipnickiego. Przed rozpoczęciem rywalizacji, odbyła się prelekcja terenowa poruszająca tematykę zasad bezpiecznego grzybobrania, którą przeprowadził specjalista Służby Leśnej Dominik Wieczorkiewicz. Szczegółowo omówiono zasady rywalizacji. Zawodnicy przystąpili do zmagań. W duchu zdrowej rywalizacji owocniki grzybowe zbierano przez 200 minut. Podczas rozgrywki używano koszy wiklinowych. Owocniki miały krótko podcięte nóżki. Zbierano wyłącznie grzyby jadalne. Po zakończeniu zawodów przystąpiono do ważenia grzybów. Wśród zebranych owocników najliczniejsze były: podgrzybki, borowiki, czubajki, maślaki, opieńki miodowe. Zdarzały się także mniej spotykane grzyby jak sarniak dachówkowaty oraz mleczaj rydz. W kategorii zbiorczej wygrał podleśniczy Jacek Porańczyk, który zebrał 8,80 kg. Drugie miejsce podleśnicza Dorota Sikora 7,20 kg oraz trzecie stażystka Patrycja Sikora 6,85 kg. W kategorii na kapelusz borowika szlachetnego o największej średnicy wygrała księgowa Katarzyna Antczak – 17 cm, drugie miejsce podleśniczy Jacek Porańczyk – 16 cm, trzecie stażystka Patrycja Sikora – 14 cm. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki z rąk organizatorów.