Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Karwin znajduje się pięć rezerwatów przyrody:

- „Lubiatowskie Uroczyska"  został utworzony w 2000 roku na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego. Jest rezerwatem krajobrazowym częściowym o powierzchni 188,42 ha, z czego 65,99 ha stanowi jezioro Lubiatówko. Powołany został dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, a także ochrony biotopu ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.
Rezerwat znajduje się około 14 km od miejscowości Drezdenko, gdzie mieści się siedziba Nadleśnictwa Karwin, a także około 3 km od wsi Gościm. Rezerwat został udostępniony dla ruchu turystycznego, w tym celu stworzono leśną ścieżkę edukacyjną.

- ,,Łabędziniec''  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem faunistycznym częściowym o powierzchni 2,90 ha, obejmującym pięć malowniczo położonych wysp na jeziorze Lubiatówko, w Leśnictwie Solecko. Przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego, a w szczególności łabędzia niemego, czapli siwej, żurawia, kormorana czarnego.

- ,,Czaplenice''  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem leśnym częściowym o powierzchni 7,59 ha, położonym na półwyspie pomiędzy jeziorem Solecko a Lubiatówko, w Leśnictwie Solecko. Pierwotnym celem ochrony było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia z kolonią czapli siwej. W 2002 roku obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego stwierdzono zmianę głównego przedmiotu ochrony na zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenie.

  - „Czaplisko"  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem leśnym częściowym o powierzchni 2,85 ha, położonym na zachodnim brzegu jeziora Łąki, w Leśnictwie Kościelec.
Pierwotnym przedmiotem ochrony było zachowanie miejsca występowania kolonii lęgowej czapli siwych, które gniazda założyły w koronach starych sosen. Z czasem  ptaki opuściły to miejsce. Obecnym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia, 

 - ,,Goszczanowskie Źródliska''  został utworzony zarządzeniem nr 17/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.  Jest rezerwatem leśnym o powierzchni 22,61 ha, obejmującym południowy brzeg Stawu Goszczanowskiego na odcinku ok. 2,4 km, strome zbocza oraz leżące w części wschodniej: bagna i suche wrzosowiska. Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych - łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie, hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Relacja z wydarzenia III Leśny Rajd Hulajnogowy

Relacja z wydarzenia III Leśny Rajd Hulajnogowy

Pierwszy weekend tegorocznych wakacji zgromadził w Nadleśnictwie Karwin pasjonatów „hulania” z całej Polski. Wszystko za sprawą oryginalnego wydarzenia – III Leśnego Rajdu Hulajnogowego w Grotowie. Promującego przyjazne lokomocji środki transportu oraz ideę zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Zbiórka uczestników obyła się o godzinie 9.30 w obrębie komercyjnego pola biwakowego Grotów 5. Nieomal trzydziestoosobową grupę hulajnóg uroczyście przywitał Pan Mateusz Grzymałowski – Zastępca Burmistrza Drezdenka oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Karwin – Dominik Wieczorkiewicz.

Niedługo przed startem niektórzy z uczestników opowiedzieli o pasji jazdy na hulajnodze przedstawicielom lokalnych mediów (LubuskieMazury.pl). Następnie wszyscy otrzymali pakiety startowe oraz niepowtarzalny numer. Kolejno w zwartej grupie wyruszyli w ponad 25 kilometrową trasę. Podczas przejazdu niepodzielnie panowała świetna atmosfera. W zgodzie z naturą goście przemierzyli najciekawsze zakamarki Puszczy Noteckiej. Były obserwacje przyrody, rozmowy a przede wszystkim dużo uśmiechu. Nieustannie panowałam przyjazna atmosfera, gdzie hulacze zamieniali się hulajnogami czy wzajemnie rozwiązywali drobne kłopoty techniczne. W obrębie Gospodarstwa Szkółkarskiego w Gościmiu miał miejsce przystanek tematyczny oraz smakowita owocowa przekąska. Około godziny 14.30 wszyscy dotarli do mety III Leśnego Rajdu Hulajnogowego – pola namiotowego Grotów 5. Na miejscu gospodarz obiektu - Amadeusz przywitał gości wyśmienitym poczęstunkiem prosto z ogniskowego kociołka. Później odbyła się ceremonia wręczenia medali oraz okolicznościowych nagród. Wyróżniono Zuzię jako najmłodszego uczestnika (6 lat), Pana Leszka jako „najmłodszego duchem” uczestnika rajdu oraz Pana Mirosława, który przyjechał z najdalszego zakątka kraju przemierzając do Grotowa około aż 550 kilometrów!

Rajd nie miał charakteru wyścigu, więc wszyscy okazali się zwycięzcami. Wieczorem odbyło się ognisko integracyjne.

Dla wszystkich składamy ogromne podziękowania za przyjazd, uczestnictwo w rajdzie oraz stworzenia niepowtarzalnej atmosfery. Sukcesem wydarzenia jest pokonanie trasy siłami własnych mięśni przez wszystkich uczestników oraz promocja hulajnogi, jako środka transportu, który nie ma nic wspólnego z emisją Co2 do środowiska naturalnego.

Do zobaczenia podczas IV Leśnego Rajdu Hulajnogowego.