Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Karwin znajduje się pięć rezerwatów przyrody:

- „Lubiatowskie Uroczyska"  został utworzony w 2000 roku na mocy Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego. Jest rezerwatem krajobrazowym częściowym o powierzchni 188,42 ha, z czego 65,99 ha stanowi jezioro Lubiatówko. Powołany został dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, a także ochrony biotopu ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.
Rezerwat znajduje się około 14 km od miejscowości Drezdenko, gdzie mieści się siedziba Nadleśnictwa Karwin, a także około 3 km od wsi Gościm. Rezerwat został udostępniony dla ruchu turystycznego, w tym celu stworzono leśną ścieżkę edukacyjną.

- ,,Łabędziniec''  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem faunistycznym częściowym o powierzchni 2,90 ha, obejmującym pięć malowniczo położonych wysp na jeziorze Lubiatówko, w Leśnictwie Solecko. Przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego, a w szczególności łabędzia niemego, czapli siwej, żurawia, kormorana czarnego.

- ,,Czaplenice''  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem leśnym częściowym o powierzchni 7,59 ha, położonym na półwyspie pomiędzy jeziorem Solecko a Lubiatówko, w Leśnictwie Solecko. Pierwotnym celem ochrony było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia z kolonią czapli siwej. W 2002 roku obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego stwierdzono zmianę głównego przedmiotu ochrony na zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenie.

  - „Czaplisko"  został utworzony w 1959 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Jest rezerwatem leśnym częściowym o powierzchni 2,85 ha, położonym na zachodnim brzegu jeziora Łąki, w Leśnictwie Kościelec.
Pierwotnym przedmiotem ochrony było zachowanie miejsca występowania kolonii lęgowej czapli siwych, które gniazda założyły w koronach starych sosen. Z czasem  ptaki opuściły to miejsce. Obecnym celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia, 

 - ,,Goszczanowskie Źródliska''  został utworzony zarządzeniem nr 17/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.  Jest rezerwatem leśnym o powierzchni 22,61 ha, obejmującym południowy brzeg Stawu Goszczanowskiego na odcinku ok. 2,4 km, strome zbocza oraz leżące w części wschodniej: bagna i suche wrzosowiska. Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych - łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie, hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

III Rajd Rowerowy "Na Szagę przez Puszczę"

III Rajd Rowerowy "Na Szagę przez Puszczę"

Zapraszamy do wzięcia udziału w III rajdzie rowerowym „Na szagę przez Puszczę”.

Nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” zapraszają na kolejną edycję rajdu rowerowego pn. „Na szagę przez Puszczę”.

Wydarzenie odbędzie się 28 sierpnia 2021 r.
Miejscem rozpoczęcia oraz zakończenia rajdu jest „Chata Zbójców” w Bucharzewie.

W ciągu jednego dnia przejedziemy rowerami ok 80 km po niemal bezludnych leśnych ostępach śladami dawnych linii kolejowych, traktów czy śródleśnych osad, po których dzisiaj pozostały już tylko nazwy. Poczujmy razem magię i rozległość tego lasu – przez wydmy do jezior.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu Rajdu. Regulamin dostępny jest poniżej, w sekcji "Materiały do pobrania".
 2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsza rejestracja internetowa:
  * Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem strony rejestracji uczestników - link do strony dostępny jest na stronach internetowych wszystkich współorganizujących imprezę nadleśnictw.
  Rejestracja uczestników odbywa się w terminie 23.07.2021-15.08.2021 r. 

  Opłatę startową w wysokości 50 zł należy uiścić do dnia 20.08.2021 r.
 3. Opłatę startową w wysokości 50 zł należy uiścić dopiero
  po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu
  uczestnika do udziału w rajdzie na rachunek:

  Nr konta:                   14 8960 0003 0000 1023 2000 0030
  Nazwa odbiorcy:       ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH
                                    W R.P.REG.PILSKIEGO ZAKŁ. ORG. ZW.
                                         W N-CTWIE POTRZEBOWICE
  Adres:                     POTRZEBOWICE 1, 64-730 WIELEŃ
  Tytułem:                 Wpisowe - imię i nazwisko uczestnika
 4. Maksymalna liczba uczestników to 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Osoby niepełnoletnie od 16 roku życia mogą startować za pisemną zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Na miejsce startu, które jest jednocześnie metą, należy dotrzeć własnym środkiem transportu.

 

STRONA REJESTRACJI UCZESTNIKÓW

 

Zapraszamy!

Szczegóły III Rajdu Rowerowego znajdują się na dole strony