Wydawca treści Wydawca treści

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju zwiększyła się z 21 proc. w roku 1945 do 29,2 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości", zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Lasy rosną w naszym kraju na glebach najsłabszych, głównie z powodu rozwoju rolnictwa w poprzednich wiekach. Wpływa to na rozmieszczenie typów siedliskowych lasu w Polsce. Ponad 55 proc. powierzchni lasów zajmują bory. Na pozostałych obszarach występują siedliska lasowe, głównie mieszane. Ich niewielką część stanowią olsy i łęgi – niewiele ponad 3 proc.

W latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 64,3 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 57,7 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2011 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 28,2 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do prawie 1,85 mln ha.

Raporty o stanie lasów w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

"Puszcza Notecka -miejsce dobrego samopoczucia" webinar z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów 2021

"Puszcza Notecka -miejsce dobrego samopoczucia" webinar z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów 2021

21 marca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL). Jak co roku organizatorzy MDL zachęcają kraje do podejmowania działań tj. sadzenie drzew, organizowania konkursów, wystaw czy innych inicjatyw na poziomie lokalnym, krajowym czy międzynarodowym, których celem jest uświadamianie roli i znaczenia lasów oraz drzew. Temat przewodni tegorocznych obchodów brzmi „Odbudowa lasów: droga do odnowy i dobrego samopoczucia”.  

Zdrowe lasy to zdrowi ludzie. Lasy zapewniają korzyści zdrowotne wszystkim na naszej planecie, zaczynając od świeżego powietrza, bogatej w składniki odżywcze żywności, składników do produkcji leków aż po czystą wodę i przestrzeń do rekreacji.

Puszcza Notecka – miejsce dobrego samopoczucia. 

Puszcza Notecka (Silva Magna) – ogromny kompleks leśny, rozpościerający się
w rozwidleniu rzek Warty i Noteci. Region o niewielkim zagęszczeniu ludności, jednorodny pod względem geograficznym, przyrodniczym czy turystycznym. Jednak wyraźnie różni się od otaczających ją wokół rejonów. Las malowniczy, nazywany „Krainą Tysiąca Grzybów”, każdej jesieni staje się rajem dla zbieraczy owoców runa leśnego. Puszcza Notecka do dzisiaj skrywa wiele tajemnic, niezbadanych zakamarków czy miejsc skłaniających do refleksji. Od lat przybywają do niej amatorzy spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pieszo, rowerem, hulajnogą na boso czy w butach sprzyja każdej przygodzie.

W trakcie webinarium porozmawiamy o miejscach w Puszczy Noteckiej, które wpływają na dobre ludzkie samopoczucie. Seminarium to także okazja, aby zapytać prelegentów
o interesujące was tematy. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę.

Otwarty Webinar: „Puszcza Notecka – miejsce dobrego samopoczucia”
data: 21.03.2021 r.
czas trwania: 16:00-20:00 

Dołącz przy użyciu łącza do spotkania

https://lasy.webex.com/lasy/j.php?MTID=mfe4f95c9b86ad76a3719701239d0602b

Dołącz przy użyciu numeru spotkania

Numer spotkania (kod dostępu): 183 044 8418

Hasło spotkania: Puszcza.2021 (78792921 z telefonów i systemów wideo)

 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu wezmą udział: 

 • dr hab. Władysław Kusiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej LKP „Puszcza Notecka”,
 • Jacek Szczepanik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki,
 • Lech Jankowiak, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód
 • Marek Nowak, podleśniczy Nadleśnictwa Międzychód,
 • Maciej Hałuszak, specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Skwierzyna,
 • Roksana Ratajczak, specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Potrzebowice,
 • Adam Kupś, instruktor techniczny Nadleśnictwa Sieraków,
 • Szymon Sania, specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Wronki,
 • Michalina Szymczak, specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Wronki,
 • Leszek Jessa, specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwo Krucz,
 • Dominik Wieczorkiewicz, specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Karwin. 

Szczegółowy plan webinarium:  

16:00-16:10 – powitanie uczestników – Jacek Szczepanik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki.

16:10-16:25 – Jacek Szczepanik: „Windą do lasu, czyli co można (samo)poczuć
w Obornikach”.

16:25-16:45 – Lech Jankowiak, Marek Nowak: „Nadleśnictwo Międzychód – dawniej i dziś”.

16:40-16:55 – dyskusja moderowana (odpowiedzi na pytania uczestników, które w trakcie wystąpień pojawią się na czacie).  

16:55-17:10 – Roksana Ratajczak: „Wybierz się po zdrowie do lasu”.

17:10-17:25 – Michalina Szymczak, Szymon Sania: „Leśna zielarka”.

17:25-17:40 – dyskusja moderowana (odpowiedzi na pytania uczestników, które w trakcie wystąpień pojawią się na czacie).  

17:40-17:55 - Leszek Jessa: "Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek".

17:55-18:00 – wirtualna przerwa kawowa.  

18:00-18:15 – Adam Kupś: „Sierakowska Puszcza – las, woda, wypoczynek”.

18:15-18:30 – Maciej Hałuszczak: „Magiczne, lecznicze i smakowe właściwości sosny”.

18:30-18:45 – dyskusja moderowana (odpowiedzi na pytania uczestników, które w trakcie wystąpień pojawią się na czacie).  

18:45-19:00 – Dominik Wieczorkiewicz „Tysiąc szklanek herbaty – Karwin z perspektywy hamaka i hulajnogi”.

19:00-19:30 - dr hab. Władysław Kusiak „Turystyka piesza na terenie Puszczy Noteckiej – perspektywy i możliwości”.

19:30-19:45 – dyskusja moderowana (odpowiedzi na pytania uczestników, które w trakcie wystąpień pojawią się na czacie).  

19:40-20.00 – podsumowanie, wnioski, zakończenie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników znajduje się w załączniku pod nazwą: " Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas webinaru Puszcza Notecka - miejsce dobrego samopoczucia" znajduje się w plikach do pobrania, na dole strony.

IntlForestDay

#ŁącząNasDrzewa