Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Słupek oddziałowy - leśny lokalizator turysty

Słupek oddziałowy - leśny lokalizator turysty

Podczas spacerów po lesie, możemy natknąć się na liczne "nieco" tajemnicze kamienne słupki. Ich górna część pomalowana jest na biało, natomiast na bokach umieszczone są jedno, dwu lub nawet trzycyfrowe numery. To właśnie dzięki nim odczytamy numer oddziału leśnego. Oddziały leśne potocznie nazywane są „kwadratami”, „sektorami”, czy „działkami”.  Przeciętny oddział leśny posiada kształt prostokąta o powierzchni około 25 hektarów. Krótszy bok liczy najczęściej około 400 metrów, dłuższy mieści się w granicy 600 do 700 metrów.

Numeracja oddziałów nie jest przypadkowa. Zasadą jest rozpoczęcie numerowania od północnego wschodu - numer 1 - kolejno poziomymi pasami w kierunku południowego zachodu, aż do ostatniego numeru w danym nadleśnictwie (np. numer 542) Oddziały leśne są oddzielone od siebie za pomocą bezdrzewnych pasów, mogących niekiedy służyć, jako drogi transportowe. Podział jest znakomicie widoczny na zdjęciach satelitarnych (np. Google Maps).

Przenalizujmy przykład z obrazka dołączonego do artykułu. Na wprost turysty po lewej ręce znajduje się oddział nr 177, a po prawej nr 176. Ponieważ numeracja przebiega ze wschodu na zachód, wiemy, że po prawej stronie infografiki jest wschód (mniejszy numer), a po lewej zachód (większy numer). Możemy również wywnioskować, że turysta ma przed sobą północ, a za sobą południe. Niewidoczne numery na słupku, zgodnie z regułą będą miały niższe numery (np. 44 i 45).