Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

II Leśny Rajd Hulajnogowy w Grotowie

II Leśny Rajd Hulajnogowy w Grotowie

Ostatni weekend wakacji zgromadził w Nadleśnictwie Karwin pasjonatów „hulania” z całej Polski. Wszystko za sprawą oryginalnego wydarzenia – II Leśnego Rajdu Hulajnogowego, promującego przyjazne lokomocji środki transportu.

Zbiórka uczestników obyła się o godzinie 9.30 w miejscu postoju pojazdów nr 2 położonym w Leśnictwie Grotów. Dwudziestoosobową grupę hulajnóg serdecznie przywitała Pani Joanna Kaczmarek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin oraz będący jednocześnie uczestnikiem wydarzenia Pan Mateusz Grzymałowski – Zastępca Burmistrza Drezdenka.

Jeszcze przed startem odbyły się dwie prelekcje. Pierwsza nawiązująca do historii Grotowa wygłoszona przez pasjonata Pana Juliana Kaczmarka. W drugiej zaś specjalista służby leśnej ds. edukacji w Nadleśnictwie Karwin, Dominik Wieczorkiewicz przybliżył walory przyrodnicze Puszczy Noteckiej. Niedługo potem uczestnicy otrzymali numery startowe. Następnie w zwartej grupie wyruszyli w ponad 25 kilometrową trasę. Podczas przejazdu panowała świetna atmosfera. W zgodzie z naturą goście przemierzali kolejno najciekawsze zakamarki lasu. Co jakiś czas odbywały się krótkie pogadanki na temat ciekawszych elementów przyrody umiejscowionych bezpośrednio przy trasie. Przez cały czas panowałam sielska atmosfera, gdzie uczestnicy zamieniali się hulajnogami czy wzajemnie rozwiązywali drobne kłopoty techniczne. W miejscu postoju pojazdów nr 6 Leśnictwa Odyniec odbył się przystanek na kawę owocową oraz słodki poczęstunek. Około godziny 14.30 wszyscy dotarli do „serca” II Leśnego Rajdu Hulajnogowego – pola namiotowego Grotów 5. Na miejscu gospodarz Pan Amadeusz przywitał gości wyśmienitym poczęstunkiem. Tutaj odbyła się także ceremonia wręczenia medali. Rajd nie miał charakteru wyścigu, więc wszyscy okazali się zwycięzcami. Następnie uczestnicy dokończyli trasę dojeżdżając do mety w Grotowie.

Po zakończeniu rajdu odbyło się ognisko integracyjne, podczas którego odbyły się między innymi warsztaty muzyczne.

Dla wszystkich składamy ogromne podziękowania za uczestnictwo w rajdzie oraz stworzenia fantastycznej atmosfery. Sukcesem wydarzenia jest pokonanie trasy siłami własnych mięśni przez wszystkich uczestników oraz promocja hulajnogi jako środka transportu, który nie pozostawia śladu w środowisku naturalnym.

Do zobaczenia podczas III Leśnego Rajdu Hulajnogowego.