Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, w skład której wchodzi Nadleśnictwo Karwin, po raz kolejny pozytywnie przeszło audyt wznawiający certyfikat PEFC, odnoszący się do wymogów Normy Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 uzyskując potwierdzenie prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

Certyfikat (skan) zrównoważonej gospodarki leśnej według systemu PEFC o numerze: PL PEFC-17/0618 ważny do dnia 13 listopada 2023 roku znajduje się poniżej:

Więcej informacji o certyfikacji lasów znajduje się na stronie (prosimy otworzyć ponizszy link):

http://www.lasy.gov.pl/nasza-praca/certyfikacja