Wydawca treści Wydawca treści

O nadleśnictwie - schemat organizacyjny

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność ośrodków hodowli zwierzyny i Leśnego Ośrodka Nasiennego.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez jednego inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika gospodarstwa pomocniczego.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw informatycznych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw związanych z IT.

Stanowisko do spraw edukacji i promocji podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należą: prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa, Biuletynu Informacji Publicznej i fan page'u nadleśnictwa na Facebooku.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Leśnictwa Obrębu Karwin:

    Leśnictwo Ustronie - Artur Kaczmarek
    Leśnictwo Grotów - Zenon Rolbiecki
    Leśnictwo Sonsówka - Zbigniew Kowalczyk
    Leśnictwo Odyniec - Jakub Stando
    Leśnictwo Lubiatów - Andrzej Filistowicz
    Leśnictwo Irena - Marek Iwańczuk
    Leśnictwo Wilcze Doły - Ryszard Wielkopolski
    Leśnictwo Solecko - Mariusz Opiela
    Leśnictwo Kościelec - Tomasz Sznajder
    Leśnictwo Bukowo - Danuta Bednarek
    Leśnictwo Kalinówek - Andrzej Bednarek
    Leśnictwo Lipki Wielkie - Tadeusz Szafrański
    Leśnictwo Gościnowo - Roch Kaczorowski

Gospodarstwo Szkółókarskie

     Szkółka Leśna Gościm - w zastępstwie Jakub Stando


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wyjątkowo długi sezon grzybowy w Puszczy Noteckiej

Wyjątkowo długi sezon grzybowy w Puszczy Noteckiej

Obfite zbiory w połowie listopada? Tak w terenie Nadleśnictwa Karwin nadal możemy spotkać licznie występujące owocniki grzybów jadalnych.

Od kilku dni amatorzy zbieractwa przesyłają nam zdjęcia borowików, podgrzybków rydzy, gąsek, kani, opieniek a nawet grzybów znanych, jako te wcześniejsze - koźlarze, maślaki pstre czy kurki. Relatywnie duża ilość opadów, sprzyjająca wilgotność oraz wysoka temperatura (jak na późną jesień) sprzyjają rozwojowi owocników grzybowych. Dlatego też na naszym terenie nadal działają skupy runa leśnego a turyści bez większego problemu zbierają grzyby na smaczną jajecznicę czy jesienne przetwory.

Warto zaznaczyć, że grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów oraz w zasadzie bez ograniczeń. Rzecz jasna istnieją pewne wyjątki np. grzybów nie wolno zbierać
w uprawach drzew do 4 metrów wysokości, powierzchniach gdzie odbywa się ścinka drzew czy obszarach ochrony ścisłej, np. rezerwatach przyrody.

Udając się na grzybobranie samochodem, pojazd należy pozostawić w przygotowanych miejscach postoju pojazdów. Pozostawienie auta na drodze może utrudnić prace związane z gospodarką leśną lub utrudnić dojazd służb do miejsca zdarzenia – straży leśnej, policji, pogotowia ratunkowego czy straży ogniowej. Wybierając się do lasu w towarzystwie psa, należy przez cały czas trzymać go na smyczy. O ile nasz pupil jest niezwykle przyjazny a jedyne, co może zrobić to „zalizać” drugiego człowieka to warto wiedzieć, że dla mieszkańców lasu (saren, dzików, jeleni, zajęcy, wilków) obecność psa wywołuje ogromny stres.

Co jeszcze warto wiedzieć podczas grzybobrania przedstawia poniższa infografika:

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat grzybów znajdują się na stronie: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/faq/grzyby