Wydawca treści Wydawca treści

O nadleśnictwie - schemat organizacyjny

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych oraz nadzoruje działalność ośrodków hodowli zwierzyny i Leśnego Ośrodka Nasiennego.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez jednego inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika gospodarstwa pomocniczego.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw informatycznych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw związanych z IT.

Stanowisko do spraw edukacji i promocji podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należą: prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontakt z mediami, prowadzenie witryny internetowej nadleśnictwa, Biuletynu Informacji Publicznej i fan page'u nadleśnictwa na Facebooku.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Leśnictwa Obrębu Karwin:

    Leśnictwo Ustronie - Artur Kaczmarek
    Leśnictwo Grotów - Zenon Rolbiecki
    Leśnictwo Sonsówka - Zbigniew Kowalczyk
    Leśnictwo Odyniec - Jakub Stando
    Leśnictwo Lubiatów - Andrzej Filistowicz
    Leśnictwo Irena - Marek Iwańczuk
    Leśnictwo Wilcze Doły - Ryszard Wielkopolski
    Leśnictwo Solecko - Mariusz Opiela
    Leśnictwo Kościelec - Tomasz Sznajder
    Leśnictwo Bukowo - Danuta Bednarek
    Leśnictwo Kalinówek - Andrzej Bednarek
    Leśnictwo Lipki Wielkie - Tadeusz Szafrański
    Leśnictwo Gościnowo - Roch Kaczorowski

Gospodarstwo Szkółókarskie

     Szkółka Leśna Gościm - w zastępstwie Jakub Stando


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Oferta edukacji zdalnej Nadleśnictwa Karwin

Oferta edukacji zdalnej Nadleśnictwa Karwin

Nadleśnictwo Karwin czynnie włączając się do realizowanej w szkołach oraz placówkach oświatowych edukacji w trybie zdalnym przedstawia ofertę dedykowaną na semestr letni.

Wspomagamy nauczycieli przyrody, biologii czy geografii.

Realizujemy w trybie zdalnym następujące tematy zajęć:

 • Edukacja poprzez gry i zabawy
 1. Przyroda w oczach artysty;
 2. Jakim jestem zwierzakiem?
 3. Namaluj wirtualny listownik;
 • Promocja drewna
 1. Malowana deska;
 • Edukacja leśna dla zrównoważonego rozwoju
 1. Środki transportu przyjazne środowisku;
 2. Świadoma konsumpcja - właściwy wybór;
 • Leśne ekspertyzy
 1. Sok z kapusty;
 • Poznajmy się
 1. Czym zajmuje się leśnik?
 • Lasy świata
 1. Roślinność Bliskiego Wschodu;

Edukator leśny dołączy do wirtualnej klasy w programach, których Państwa szkoła realizuję edukację (np. Meet, Zoom czy MS Meeting). Możemy również zorganizować własną wirtualną klasę korzystając z aplikacji CISCO Webec Meeting, gdzie zaprosimy uczniów oraz opiekunów.

Zajęcia są bezpłatne.

Trwają zwyczajowo 1 lub 2 jednostki lekcyjne.

Edukacja zdalna możliwa jest w każdym zakątku Polski, nie tylko w terenie administracyjnym Nadleśnictwa Karwin.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu: Dominik Wieczorkiewicz – Specjalista SL ds. edukacji – 691-362-520, d.wieczorkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl

Ponadto już od poniedziałku 18 stycznie, wracamy czynnie do zajęć edukacji stacjonarnej (w przedszkolach, zerówkach, klasach I-III) położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin. Szczegółowy program edukacji stacjonarnej znajduje się: https://karwin.szczecin.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna#.YAGJDRZ75PY