Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Danych Osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Nadleśnictwie Karwin odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)  nazywanego dalej RODO.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin z siedzibą w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko, tel.: +48 95 762 05 90 , fax: +48 95 762 00 35, adres e-mail: karwin@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator).

Inspektor Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek; w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie +48 91 432 87 12

Zastępca Inspektora Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Zastępcę Inspektora Ochrony Danych pana Grzegorza Makowskiego; w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie +48 692 471 113

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Karwin dostępnych w materiałach do pobrania poniżej:


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kolejny pożar w Nadleśnictwie Karwin

Kolejny pożar w Nadleśnictwie Karwin

Trzeci rok chronicznej suszy daje się ostro we znaki leśnej straży pożarniczej. Do kolejnego w tym roku pożaru lasu doszło 21 maja 2020 r. o godzinie 13.30. Spaleniu uległa ściółka leśna w drzewostanie sosnowym 48-letnim na terenie Leśnictwa Grotów. Przyczyna powstania pożaru jest dotąd nieustalona.

W akcji gaśniczej brały udział dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Drezdenka i Rąpina oraz jednostka Państwowej Straży Pożarnej ze Strzelec Krajeńskich, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Co więcej przy walce z żywiołem pomagali pracownicy Nadleśnictwa Karwin pełniący dyżur pożarowy oraz załoga miejscowego Leśnictwa Grotów.

Weekend przyniósł opady atmosferyczne, które na dzisiejszy poranek (25 maja 2020 roku) oddaliły zagrożenie pożarowe. Jednak zdajemy sobie sprawę, że kilka dni bez deszcze znowu postawi nas w pełnej gotowości. Dlatego apelujemy do wszystkich użytkowników o odpowiedzialne korzystanie z lasów.

Pamiętajmy las płonie szybko, odradza się latami!