Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Zagrożenia biotyczne:

     Z czynników biotycznych największe zagrożenie w ostatnich latach stwarza zwierzyna płowa Dominującym rodzajem uszkodzeń jest spałowanie i zgryzanie, a najczęstszym sprawcą szkód jest jeleń. 

     Co kilka lat na terenie nadleśnictwa ma miejsce gradacja- czyli masowy pojaw szkodników owadzich. Najczęściej przyczyną gradacji są populacje: brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki, poprocha cetyniaka i boreczników.

Ochrona przed szkodliwymi owadami polega na ciągłej obserwacji i prognozowaniu m.in. poprzez rozwieszanie pułapek feromonowych do odłowu szkodników - na podstawie ilości szkodnika można określić czy nie nastąpił wzrost populacji. Dopóki panuje w lesie równowaga ekologiczna nie zachodzi konieczność ingerencji leśników w środowisko. W celu utrzymania równowagi ekologicznej zakładane są remizy - dla sprzymierzeńców lasu: ptaków, płazów, gadów, drobnych ssaków i pająków.Wokół rozwiesza się sztuczne gniazda lęgowe i noclegowe dla ptaków i nietoperzy. Dopiero gdy te metody zawiodą i wystąpi gradacja zagrażająca dużym kompleksom, leśnicy przystępują do zabiegów ratunkowych poprzez opryski samolotowe. 

Zagrożenia abiotyczne:

     Z czynników abiotycznych największe zagrożenie dla Nadleśnictwa Karwin  stwarzają:  susze oraz niski poziom wód gruntowych. Niedobór wody na terenie nadleśnictwa jest w części rekompensowany przez budowę sztucznych zbiorników wodnych, wykorzystując do tego celu naturalne obniżenia terenu. 

Zagrożenia antropogeniczne:

     Z czynników antropogenicznych największe zagrożenie stanowi zaśmiecanie lasu. W przyszłości bardzo dużym zagrożeniem dla lasów mogą być szyby i rurociągi związane z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

- ochrona lasu przed pożarami,
- zaśmiecanie lasów,
- zanieczyszczenia przemysłowe.

Z czynników antropogenicznych największe zagrożenie stanowi zaśmiecanie lasu. W przyszłości bardzo dużym zagrożeniem dla lasów mogą być szyby i rurociągi związane z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

XIX Święto Podgrzybka w Skwierzynie

XIX Święto Podgrzybka w Skwierzynie

W Skwierzynie w pobliżu ratusza miejskiego odbyło się XIX Święto Podgrzybka. Wydarzenie integrujące mieszkańców Gminy Skwierzyna oraz Międzychód.

W rozbudowanym programie wydarzenia znalazły się:
- zawody strzeleckie o „Puchar Podgrzybka Puszczy Noteckiej” w Międzychodzie,
- zawody wędkarskie o „Puchar Burmistrza Skwierzyny” na Promenadzie Nadwarciańskiej,
- zawody sportowe „BOLETUS” w Parku Miejskim,
- zawody drwali,
- turniej miast Skwierzyna kontra Międzychód,
- leśne stoiska promocyjno - edukacyjne nadleśnictw Skwierzyna, Międzychód oraz Karwin.
- stoiska rękodzielników i wytwórców żywności.
Wieczorem odbył się koncert zespołów „TARAKA” oraz „SAMMY SWOI”.

Stoisko promocyjno-edukacyjne Nadleśnictwa Karwin nawiązywało do metod ochrony lasu stosowanych na przestrzeni lat w leśnictwie. Dzięki ekspozycji pochodzącej z Izby Edukacji Leśnej w Dobrojewie przypomnieliśmy o gradacji owada, strzygonii choinówki, która miała miejsce w Puszczy Noteckiej sto lat temu.  Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy warsztaty wytwarzania leśnej biżuterii oraz piaskownicę z piaskiem kinetycznym, gdzie najmłodsi mogli odcisnąć ślady dzikich mieszkańców lasu. Dla starszych były ciastka, materiały promocyjne oraz ciesząca się dużym powodzeniem ekologiczna kawa żołędziowa. Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska, przywilej było być z Wami tego dnia.