Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Karwin umiejscowione są dwa Obszary chronionego krajobrazu:

1. „4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kulturowego i przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin  obszar ten obejmuje zachodnią i północną część obrębu Lipki Wielkie, gdzie krajobraz urozmaicają liczne torfowiska, oczka wodne i ciekawa rzeźba terenu. Do cennych obiektów kulturowych należą cmentarzyska, średniowieczne osady, zabytkowe kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne.

2.  „6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie krajobrazu leśno-jeziornego oraz krajobrazu lasów i polan śródleśnych. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora i torfowiska, rzeźba terenu, w tym głębokie rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie tego obszaru należą rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, liczne źródliska, występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki) i zwierząt (m.in. rybołowy, bociany czarne, bieliki). 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w Nadleśnictwie Karwin

Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w Nadleśnictwie Karwin

Tradycja została podtrzymana. We wtorek 2 sierpnia 2022 roku, Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odwiedziła karwińskie lasy. Warto wiedzieć, że "Szczecińska" to najdłuższa (kilometrowo i pod kątem ilości dni) pielgrzymka piesza w Polsce. To zarówno czas modlitwy, rozwoju duchowego i spotkania z Bogiem jak i nawiązywania nowych znajomości (czasem takich na całe życie), wspólnej zabawy i satysfakcji z pokonywania siebie każdego dnia.

Pątnicy wczesnym popołudniem dotarli do przydrożnego krzyża pielgrzymkowego. Ustawionego w 2014 roku z okazji przejścia, jubileuszowej „30 Pieszej Pielgrzymki Szczecińskiej”. W sąsiedztwie miejsca kultu rozstawiony został namiot, gdzie Pielgrzymi mogli posilić się przed dalszą wędrówką. Kończąc postój Uczestnicy pomodlili się wspólnie z obsługą punktu gastronomicznego. Miło było nam kolejny raz gościć Pielgrzymów w leśnych ostępach Puszczy Noteckiej. Życzymy dalszej udanej drogi tej najdłuższej pielgrzymce w kraju.