Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Karwin umiejscowione są dwa Obszary chronionego krajobrazu:

1. „4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kulturowego i przyrodniczego krajobrazu wnętrza i krawędzi wielkich dolin rzecznych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Karwin  obszar ten obejmuje zachodnią i północną część obrębu Lipki Wielkie, gdzie krajobraz urozmaicają liczne torfowiska, oczka wodne i ciekawa rzeźba terenu. Do cennych obiektów kulturowych należą cmentarzyska, średniowieczne osady, zabytkowe kościoły oraz liczne stanowiska archeologiczne.

2.  „6 - Pojezierze Puszczy Noteckiej"-  ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w 2003 roku. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie krajobrazu leśno-jeziornego oraz krajobrazu lasów i polan śródleśnych. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora i torfowiska, rzeźba terenu, w tym głębokie rynny polodowcowe. Do najciekawszych obiektów przyrodniczych na terenie tego obszaru należą rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, liczne źródliska, występujące chronione i rzadkie gatunki roślin (m.in. storczyki, rosiczki) i zwierząt (m.in. rybołowy, bociany czarne, bieliki). 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Odszedł nasz serdeczny Kolega

Odszedł nasz serdeczny Kolega

Dnia 20 grudnia 2021 roku na stałe odszedł, pracownik Nadleśnictwa Karwin, nasz serdeczny kolega Sławomir Ciąder.

Świętej Pamięci Sławomir całe życie oddał, wielkiej pasji projektowania rozmaitych budynków i budowli. Jego dorobek zawodowy dał obszerny wkład w rozbudowę infrastruktury Drezdenka i okolic. Tytuł magistra inżyniera budownictwa otrzymał, kończąc Politechnikę Poznańską. Sławek był również absolwentem studiów podyplomowych kierunku architektura krajobrazu. W czasie relatywnie krótkiej pracy w Nadleśnictwie Karwin pozwolił, siebie poznać jako przyjacielski, rzetelny i sumienny człowiek. Był uśmiechnięty i towarzyski, lubił rozmawiać. Z pasją opowiadał o lokalnej architekturze. Uwielbiał zdawać relację z wakacyjnych wypraw rowerowych oraz zimowych wyjazdów z rodziną na narty.

Pracę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w czerwcu 2017 roku, podjął pracę w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. W Nadleśnictwie Karwin zatrudniony został, w czerwcu 2021 roku jako specjalista do spraw administracji.

Składamy wyrazy współczucia Żonie, Dzieciom oraz całej rodzinnie.

Sławku, dzieli nas jedynie czas.